DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

2 януари 1987 до 6 януари 1987

2 януари 1987

тук съм; блажени са малките, защото тяхно е Царството на Небето; обичам те, дъще, чакай и ще видиш; един ден ще пребъдваш във вечната Ми Светлина;

5 януари 1987

мир на теб; дъще, Моя си; прослави Ме и бъди украшение за Името Ми; направи да узнаят за Мен всички онези, които още не Ме познават…

чувствай се щастлива, защото те обичам; след като работиш сега за Мен, Васула, благослови децата Ми; ще благословиш ли децата Ми? направи го; искам да го направиш, дъще;

Как да го направя, Господи?

благослови ги;

Може ли това да стане в молитвите ми?

да, можеш да го поискаш в молитвите си…
направи го; направи го; 1

(Помолих се на Бога, искайки Му да благослови всичките ми познати, поименно.)

хубаво, това е начинът; Аз, Бог, благославям всички онези, които спомена; Аз, Яхве, те обичам;

6 януари 1987

(Както облакът се разсейва и изчезва, така се разпада и твърдата черупка, която покрива сърцето ми. Какво става с мен, Господи? Защо ме избра за Свой прицел, сега, когато сърцето ми е изложено и е станало толкова чувствително? Мога да видя! Някога бях сляпа, сега обаче виждам всички изнемощели. Мога да видя окаяността около мен, о Боже!)

мир на теб, дъще; радва Ме, когато усещам чувствата на сърцето ти! ще ти помогна в работата, да изпълниш всяко задължение; свалих покривалото от сърцето ти и чисто го измих; върви в мир; Аз, Яхве Саваот, съм до теб и те обичам;


1 Колебаех се. Не съм го правила досега и затова опитах.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз Съм Духът На Обичта
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Да носиш Кръста Ми е благословия
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message