DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

23 май 1986  до  26 май 1986

23 май 1986

мир на теб; ще те обвържа повече с Бога; тези връзки ще укрепят душата ти, давайки мир на душата ти;

опри се на Бога; обичам те; обичай Бога; ще подготвя място за теб; ще те очаквам; ще те заведа при Бога… събери пари и ги дай на бедните нуждаещи се души; дай им по-подходящи дрехи; 1 бъди щедра; слава на Бога; Даниил

24 май 1986

Иисус умря за теб;

"не се страхувай, защото съм близо до теб;"

(Веднага се разтревожих.)

Кой го каза това?

Бог го каза; ще те облека в бяла дреха и ще те направя чиста2 в Иисусовото Присъствие; възхвали Господа; Даниил

25 май 1986

Васула, нищо не трае там, където си, докато там, където живея аз, всичко трае завинаги, завинаги;

слава на Бога, който те доведе по-близо до Себе Си;

Яхве

те обича; живей в мир; осланяй се на

Яхве,

защото

Яхве

възстановява; въздай Му слава;

Мир на всички, мир на всички същества на земята.3

26 май 1986

ПЕРИОД 2

бъди всичко, което се харесва на Бога; обърни се към вярата; бъди свята; стигни до Бога и ела пред Него с чиста душа;

Яхве

те обича; върви и се моли; прославяй Бога и Го възхвалявай;Дан


1 Всичко, което спечелих от изложбата ми, беше раздадено на бедните. Закупих купища местни дрехи, сари за жените и лунги за мъдете, и ги раздадох на Християни и Мюсюлмани. По-късно, малко преди Коледа, отидох с двама приятели от къща в къща, за да събера пари за бедните, молейки за дарения за бедните. Тази моя постъпка стана причина да загубя няколко приятели.
2 Беше му позволено да ми даде, по-късно, специално пречистване, показвайки ми собствените ми грехове видени с Oчите на Бога.
3 Последното изречение беше от Бога.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Пречистете Се, Защото Времето Наближава
 
Ню Йорк, Среща С Кончита От Гарабандал
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message