DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

2 декември 1986

2 декември 1986

мир на теб; Аз, Яхве, съм до теб; винаги съм близо до теб; наблюдавам и стена за сухотата на хората;1

ела и се опри на Мен; времето още не е дошло, дотогава бъди бдителна и остани будна;

Как ми беше даден този дар? Внезапно ли го реши, Господи мой?

ще отговоря на въпроса ти: дадох ти дара да се доближаваш до Мен по този начин по всяко време и навсякъде; Аз те повиках; Аз, Бог, те познавах много преди да се родиш или оформиш в утробата на майка си; познавах те и си Моя, любима; избрах те да станеш Моя вестителка; ще предаваш Посланията Ми; избрах те, защото го пожелах;

гледах те, докато растеше, но ти, ти сякаш не осъзнаваше присъствието Ми; сякаш Ме беше забравила; докато те гледах да се скиташ, те повиках, защото времето беше настъпило; бях доволен, защото въпреки че изглеждаше, че си Ме забравила, чу Гласа Ми; поисках ти да Ме обикнеш; поисках да разбереш колко много те обичам; знай, че Аз, Бог, постигам винаги целите Си;

когато ти се явих за първи път, те държах така, че да вдигнеш главата си и да погледнеш Този, който стоеше пред теб; когато вдигна главата си, те погледнах в очите и видях, колко необичана се чувстваше;2 Аз, Бог, се изпълних със съчувствие към теб при гледката на тази твоя окаяност; дъще, вдигнах те при Мен и излекувах вината ти; исках да Ме признаеш, защото съм твоят Изкупител, който те обича; излекувах те и те благослових; отворих плаща Си, питайки те дали желаеш да го споделиш с Мен; попитах те дали би искала да Ме следваш и ти отговори, казвайки, че имаш нужда от Мен, и че искаш да бъдеш с Мен;

Аз, Яхве, се зарадвах, чувайки те да казваш, че желаеш да Ме следваш; научих те тогава как да Ме обичаш; научих те как да бъдеш с Мен и как да се доближаваш до Мен; обсипах те с благословиите си и те оставих да живееш в Светлината Ми; дарих те щедро с всичките Си Дела, за да можеш да Ме прославиш; Аз, Бог, те попитах дали искаш да работиш за Мен и се изпълних с щастие, узнавайки, че искаш;

историята се повтаря, казваш;

Да, Господи мой. Всички онези, които получиха призивите Ти бяха отхвърляни, осмивани и обявявани за луди. В модерното ни общество ще получа толкова много присмевки! Някои дори ще кажат, че съм обладана от зъл дух.

остави ги да се приближат до теб тези, които искат да ти се присмеят; малко знаят колко тежки ще бъдат обвиненията им, защото ще осмиват словата давани от Мен; ще се занимая с тях по-късно;

имай вяра в Мен; ще те повикам отново, за да ти прошепна в ухото проповеди; ще напълня устата ти със словата Си; Аз, Яхве, съм твоята Сила; ще ти дам достатъчно сила, за да  превъзмогнеш угнетителите си, които ще бъдат много, дете Мое;3 но ще те покрия със Своя щит; никой няма да може да ти навреди;

нека Ме чуят онези, които имат уши, нека онези, които имат очи, да Ме видят и да Ме признаят; нека онези, които не са затворили сърцата си да разберат, че Аз, Яхве, предоставям на всички нации спасителната Си помощ; остани при Мен, дъще; Аз, Бог, те обичам;


1 Тук просто се запитах кога Бог ще покаже Посланието Си.
2 Никога не вярвах, че Бог би могъл да обикне някого като мен, който никога не се е молил, или е практикувал религията си. Винаги мислех, че обича само онези, които Го обичат.
3 При тези думи, гласът на Бога внезапно стана МНОГО тъжен. Звучеше като баща, който трябва да изпрати сина си на война.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз Съм Духът На Обичта
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Да носиш Кръста Ми е благословия
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message