DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

17 ноември 1986 до 18 ноември 1986

17 ноември 1986

мир на теб; Аз, Яхве, те оформих; повиках те и ти Ме чу…1 проповядвах ти и те водих през непознати за теб пътища; вдигни очите си и погледни Този, който те осиновява сега; разбери, че съм Аз, който ти дадох този дар;

да, благослових те и ти дадох Своя Мир; любима, Моя си; учи се как Аз, Яхве, работя; учи се, четейки Словото Ми; Аз съм твоят Учител, затова не се отчайвай, тъй като си още в началото на обучението си; не се страхувай, дъще Моя; Васула, познавам възможностите ти; затова идвай при Мен по всяко време, защото съм твоят Изкупител;

18 ноември 1986

Мога ли да бъда в Светлината Ти?

можеш да бъдеш в Светлината Ми;

Мога ли да бъда с Яхве, моя Господ?

Аз съм Яхве и ти си с Мен;

Призова ли ме?

да, призовах те;

Ти ли си, Господи мой, Авторът на тези призиви?

Аз Съм техният Автор;

Призоваваш мнозина, нали? Тоест това е един обикновен призив, както всички останали, с единствената разлика, че е в писмена форма, нали?

дъще Моя, дъще Моя, чуй Ме:

зовейки те по този начин, възнамерявам да се свържа и с други, всички онези, които Ме изоставиха и не се вслушват в Мен; поради тези причини този зов е в писмена форма; Аз, Бог, ще им напомня с този зов много събития, така че любимите Ми да се доближат до Мен;

приеми начина, по който те водя; ще насърча маловерните, за да укрепят вярата си в Мен; това е призив за онези, които изоставиха Словото Ми, да се върнат и да четат Словото Ми; това е, за да им кажа, че Словото Ми е Живо, Свято и Благословено; това е зов, който да ги разбуди; това е зов на Мир и Обич; това е зов, който да им напомни как започнаха основите им и че Аз, Бог, съм техният Създател; искам да им напомня, че не са сираци и че ги обичам всички;


1 Бог изглеждаше много доволен, че Го слушах.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Искам Подновено Покорство Пред Волята Ми
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Позволи ни да видим греховете си с Твоите Очи
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message