DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

14 октомври 1986 до 15 октомври 1986

14 октомври 1986

мир на теб; чувствай се обичана; чуй ме:
Аз, Иисус, ще събера децата Си и ще ги накарам да Ме срещнат;1

Какво ще им кажеш?

ще им кажа това:

не се отчайвайте, Аз, Иисус, дойдох, за да ви дам надежда; обичайте се един друг, любими Мои; след кратко време, ще бъда отново тук; обичам ви всички; помнете, не се обезсърчавайте; изпитвайте нужда от Небесния си Отец; обичайте Го повече, защото е Свят, затова бъдете свети, живейте свято; Аз, Иисус, съм Светлината на света; идвам да донеса надежда на всички онези, които са загубили своята надежда; намерете в Мен Мир; Васула, Аз, Иисус Христос, водя ръката ти; прослави Отеца, спазвайки и следвайки Заповедите Му; моли се, за да не бъдеш подложена на изпитанието; моли се повече и бъди будна;

деца, които обичам с цялата Си Душа, приближете се до Мен, за да се научите от Мен; следвайте Ме и се научете да бъдете Свети; обичайте враговете си и изоставете омразата си;  

15 октомври 1986

мир на теб;

Мога ли да бъда в Светлината Ти?

ти си; чуй Ме: Аз, Бог, съм същият,2 и винаги работя по същия начин; вярно е, някои от вас не Ме познават и Ме наричат тайнствен, защото не сте проумели небесното Ми дело;

Аз, Яхве, съм вашият Създател; Аз, Бог, творя без край; приемете Творението Ми такова, каквото е; когато бях с Евреите водачи, те чуха и запазиха призивите Ми; приеха Ме, признавайки ме и боготворейки Ме и се позоваваха на Мен;3

Аз, Яхве, съм същият Бог; работя по същия начин; зарадвай Ме и вярвай, че Аз, Бог, съм отново с теб; съществувам и живея; вратата Ми никога не е затворена; вратата Ми е широко отворена и всичко се чува от Мен; свободен съм да се появявам, когато Ми се хареса; годините нямат за Мен значение; Аз съм същият; чуйте Ме:

Аз, Бог, постоянно ви зовях;4 защо не можехте да Ме чуете5 през всичките тези години? малцина Ме чуха; не съм недостъпен и не съм сложен, любими; не запушвайте ушите си, чуйте Ме: Аз, Бог, използвам всяка възможност да бъда с децата Си и да ги привлека при Мен; Аз съм жив Бог и съществувам;

(По-късно:)

мир на теб; Аз, Бог, те благославям; остани близо до Мен; чувствай Ме6 и се осланяй на Мен; благословени да са момчетата ти,7 ще се грижа за тях; обичай ги и двамата по същия начин; благословен да е животът ви и благословено да е семейството ви; благославям всеки един от семейството ти; нека да намерят мир и обич; всички благословии живеят; върви да си починеш;  


1 Мисля, че Христос говореше за бъдещето, за начина, по който ще разпространи Посланието Си.
2 Тъй като всичко това ме надвишаваше и умът ми се въртеше, Бог се опитваше да отнеме съмненията ми, бяха наистина пречки.
3 Наистина се затруднявах много да приема, че Бог действително ми говори. Бог отново се опитваше да ме убеди, че е Той, който ме зове.
4 Всички нас.
5 Оставайки безразлични към Знаменията Му.
6 Да почувствам Присъствието Му.
7 Двамата ми сина, Ян и Фабиан.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Искам Подновено Покорство Пред Волята Ми
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Позволи ни да видим греховете си с Твоите Очи
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message