DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията » Моят Ангел Даниил »

9 юли 1986  до  18 юли 1986

9 юли 1986

мир на теб;

(Отново се усъмних.)

винаги ли
обичаше

Яхве?

Не, само след писанията.

имаше ли мир от началото на обичта си към

Яхве?

....1

отговори!

Щастлива съм.

никога недей да имаш две обичи;

Имам само една.

направи тогава да разцъфнат други;Даниил, Божи служител

12 юли 1986

мир на теб; следвай Иисус; прославяй Бога; наистина; върви в мир;Дан

13 юли 1986

мир на теб; Иисус ти е простил;

Ще изчезне ли някой ден религията?

никога!

Тези дни нямам много време за писане.

разбирам; чувствай се в мир; имай Иисус като свой Мир; ще срещнеш възрастен автор;2   Дан

14 юли 1986

мир на теб; възрастният автор ще те ръководи;

ще срещна автор?

всичко в подходящото време; Иисус ви ръководи всички, скъпа; никога не се страхувай; ще те закрлям; върви в мир Дан

16 юли 1986

о, Боже! помогни й да Те следва3...                

Даниил, за мен ли го искаш това?

да; мир на теб; води добър живот; имай Божиите благословии; обичам те; обичай Иисус;Дан

17 юли 1986

мир на теб; слава на Бога; 

18 юли 1986

(Този ден бях уморена, раздразнителна и заядлива.)

мир на теб; имай мир… мир… мир… мир... мир…мир на теб; мир на теб; имай мир;

(Аз обаче продължавах да се оплаквам от едно и от друго, а той търпеливо слушаше.)

зная… имай мир… уморена си;... молих се за теб… прочете ли Евангелията, за да имаш мир? молих се за теб, за да се хванеш за Ръката на Иисус; чувстваш ли се по-добре?

Да.

медитирай повече;мир на теб… почини си, любима моя; почини си… сега те накарах да се почувстваш весела;4 мир на теб;  Дан


1 Останах за малко мълчалива, опитвайки се да си представя какво има предвид ангелът ми с думата “мир”.
2 Срещнах “възрастния автор” едва през 1991. Възрастният автор, който ангелът спомена се оказа отец Майкъл O’Карол, мой духовен съветник, автор на много енциклопедии, книги и статии, и мой ръководител.
3 Тази молитва на ангела ми прозвуча по-скоро като стенание, отколкото като молба.
4 Ангелът ми действително го постигна.

 
Посланията
Хронологическо Класифициране
Азбучно Класифициране
Класифициране на Записките
Наскорошни Послания (НОВО)
Моят Ангел Даниил
Изтегляне на Послание
Търсене на Послание
Послание Наслуки

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Искам Подновено Покорство Пред Волята Ми
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Позволи ни да видим греховете си с Твоите Очи
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message