DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Установих Престола Си В Сърцето Ти

1 декември 1992

Словото Ти е насладата ми, Животът ми и надеждата ми.
     Какво намери в нечестивото ми сърце,
за да установиш в него Престола Си?
     Ден и нощ показваш благоволенията Си към мен.

установих Престола Си в сърцето ти, за да те спася и да те освободя; установих Престола Си в сърцето ти, за да царувам над теб;

установих Престола Си в сърцето ти, за да ти завещая Духа Си; бедността ти Ме очарова, нищетата ти Ме привлече; ако такива благоволения се дават на нечестивите, няма ли да облагодетелствам много повече праведните, о, маловерни хора?

Аз съм Първият и Последният, Началото и краят;

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message