DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Светът Не Се Вслушва В Двете Ни Сърца
Вслушайте Се в Отеца Си

29 ноември 1992

(Манила, Филипините)

Аз съм добрият ви Пастир; чух отвисоко зова ви, затова как бих могъл да устоя на вика ви, когато слушам риданията и агонията ви? дойдох по този начин, за да ви говоря и да припомня на сърцата ви молбата Си:1 помирихте ли се всички с братята си, със сестрите си, с всички? само малцина го сториха…

ето Ме, обръщайки се отново към вас; не идвам като Съдник, не още, и ако ви порицавам, то е поради голямата Ми обич към вас… ревностен Бог съм и искам молитви, непрестанни молитви;

ах, любими деца, ако знаехте как се къса Сърцето Ми всеки път, когато някой от вас отлага за по-късно Моите желания… казвам ви, скоро ще слезна с пълна сила със Светия Си Дух да дам зрение на слепите и да отнема зрението от онези, които твърдят, че виждат…

духът, който витае над този свят е бунтовен дух, ръководещ света да живее Безбожен живот, осквернявайки по този начин Светилището Ми; не сте ли всички вие Светилището Ми? възрадвайте Отеца си на Небето и се молете за Помирението на този свят; блажени са миротворците, когато работят за Мира! ще бъдат наречени деца на Всевишния;

молете се Църквата Ми да бъде една; днес има разделение в Църквата Ми, както никога досега; като Каин и Авел, братя, но различни един от друг; една кръв, но различни; единият беше искрен, другият не; единият беше добронамерен, другият злонамерен и Ми беше неприятен; единият беше верен и предан, другият коварен и бунтовник; такива са днешните членове в Църквата Ми; имам два вида: едните благочестиви, другите бунтовници; Църквата Ми е разделена;

казвам ви наистина, че Царството Ми е сред вас; - днес Светият Ми Дух лъха върху всички вас, за да съживи малкото, което е останало във вас и да вразуми бунтовниците; Светият Ми Дух на благодат лъха върху вас Пламенната Ми Обич; овцете, които Ми принадлежат ще разпознаят отдалеч Гласа Ми; скоро ще направя да блеснат ученици;

Аз, вашият Цар, благославям всеки един от вас от дълбините на Сърцето Си; бъдете един!

(По-късно:)

(Благословената ни Майка дава послание за Филипинците.)

като Майка, идвам да ви помоля да се вслушате в Отеца си; чуйте Го и направете всичко, което иска от вас да направите;

по особен начин ви показах Раните на Сърцата Ни; ще остана с вас по този начин само за кратко време, но няма да ви оставя, вас, които сте агнетата на Пастира, без да се уверя, че имате подслон и пасище;

светът отново оцени погрешно Времената и нито може да разпознае Знаменията; светът не се вслушва в Двете Ни Сърца, нито Ги разбира, отхвърлят Ни… но часът е наблизо, когато Светлина ще блесне отгоре и Двете Ни Сърца като Два Светилника светещи един до друг, ще съживят този свят, извеждайки го от мрака в светлината; тези Две Сърца, срещу които светът воюва, накрая ще надделеят! и царствата на света ще отминат и ще бъдат заменени от Царството на Сина Ми… всичко това е много близо до вас сега!

когато си тръгнете оттук,2 вървете с Господния мир и Моя мир;


1 На 29 октомври 1991 Господ беше дал послание за Филипините с молба да се помирят.
2 От Църквата, в която бяхме.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message