DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Позволи Ми Да Бъда Аз Духовният Ти Ръководител

23 юни 1987

Иисус, Ти беше Учителят ми от самото начало. Но няма ли да имам някой като Духовен ръководител, както го наричат, който да ме напътствува малко? Досега нямах никого и онези, към които се обърнах, или не проявиха интерес, или бяха твърде заети, или ужасени. Никой не ми каза: “Дете мое, направи това или онова” по хубав начин, и да проследи какво става. Единственият, който ми даде категорична заповед, ми каза: “Спри, това не е от Бога, затова спри да пишеш поне за няколко дена, за да видиш какво ще последва.” Послушах го, спрях, но Ръката Ти успя да напише, докато записвах нещо мое, “Аз, Бог, те обичам, никога не го забравяй това;” Ти пое изцяло ръката ми. После отново, след няколко минути “никога не забравяй, че Аз, Бог, те обичам;” Имах чувството, че някой, който ме обича, ме посещава в затвора, едно изненадващо посещение. Беше великолепно!

дете Мое, позволи Ми да бъда Аз Духовният ти Ръководител; не съм ли ти достатъчно приятен? Аз съм Всичко, което ти липсва; Васула, зарадвай Ме, като промениш Спиранията Ми, просто добавяйки светлината и Ме почети, като коленичиш при всяко от Спиранията Ми; ще ти дам повече напътствия, всичко в подходящото време;

Иисус, благодаря Ти, че ми позволи да се срещна с Дейвид.

дете Мое, разкажи му за Мен и го попитай: ще Ми позволиш ли да те използвам?

Господи, не го ли беше поискал вече? Какво точно имаш предвид?

искам да кажа с това, дали желае да работи за Мен; Кръстът Ми е тежък, ще ме разтовариш ли за малко?

Да, Господи.

ела по-близо;

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message