DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Тялото Ми Е Осакатено

21 юни 1987

Господи, защо толкова хора са Те забравили?

о, Васула! Тялото Ми е осакатено до степен на парализа; Васула, въведи светлина при Спиранията Ми, коленичейки при всяко Спиране;

(Останах мълчалива…)

Васула, говорих,

Господи, какво мога аз да направя?

нищо, остави Мен да направя всичко;

(Да, но никой няма да го направи, след като никой не знае!)

да имаш вяра е също благодат дадена от Мен, Васула, имай вяра в Мен!

(По-късно:)

Сега, когато ме очарова, какво ще стане с мен?

искаш ли да узнаеш? ще те хвърля от обятията Си в това изгнание, в което се превърна сътворението Ми! ще живееш сред тях!

Боже мой! Не ме ли обичаш вече?

(Започнах да се отчайвам.)

Беше прекрасно да съм в Обятията Ти, и сега искаш да ме махнеш!

о, Васула, как можеш да го казваш това!1

Сърцето Ми се раздира и разкъсва, гледайки те сред всичкото това зло; разбери, дете Мое, че те жертвам, за да бъдеш сред безбожни хора; страдам, имайки те в това изгнание; дъще, мнозина ще се опитат и ще те наранят, бих могъл да понеса сега страданията ти,2 но не бих понесъл, не, не бих понесъл да те ранят;

Какво би направил, Господи?

не бих останал безучастен;

Но, защо ме гушна и приласка, за да ме изхвърлиш? Почти е несправедливо!

(Почти изкрещях.)

не казах ли, че ще бъдеш жертвата Ми? използвам те; ти си мрежата Ми; да, хвърлям те над света; трябва да Ми поднесеш души; за спасението им, ще ги изкупя; това няма да стане, без да страдаш; дяволът те мрази и няма да се поколебае да те изгори, но няма да посегне върху теб; не му позволявам;

(Това ми напомни, когато миналия ден, в една лодка, където се бяхме качили, се опрях на изпускателната тръба с цялата си тежест на лявата ръка, достатъчно гореща, колкото да се изпържи яйце. Едва не припаднах от болка. Изгаряйки цялата си лява длан, подтикът да я потопя в морето, за да облекча болката, беше непосредствен, cпомних си обаче, че допирът на изгоряна плът със студена вода причинява наранявания. В продължение на десет минути дланта ми беше гореща и зачервена и подута. Но след половин час всичко изчезна, нямаше болка, нито изгаряне и беше съвсем като другата ми ръка, отново в съвършено състояние.)

дете, няма да те гледам ранена; обичам те и от обич ще избирам Аз за теб Своите пречиствания; няма никога да позволя никакво петно върху теб, разбери какво имам предвид;3

Господи, всичко, което идва от Теб ще го обикна, било радости или страдания.

любима, да, направи небе за Мен в сърцето си; колко се радвам да го чуя това от теб, детe!4

да, и каквото страдание избрано от собствената ти воля, смятайки, че така ще Ме удовлетвори, ще бъде ужас в oчите Ми; само ще измамиш себе си; ще е за дявола, не за Мен; изправленията ще бъдат давани от Мен;

Обичам Те и разчитам изцяло на Теб.

обичайки Ме, Ме прославяш, да;

(Чух Сатаната да казва: “Тези моменти са мъчение за мен.” Не можеше да понесе сърцето ми да се радва на Божията обич към мен и на обичта ми към Него. Да се обичаме един друг.)

това е като нажежен Кръст, който го белязва целия;


1 Усетих Сърцето Му да се свива от болка.
2 Да бъда разделена: душата ми в Сърцето Му, a тялото ми в света.
3 Това означава, че всички страдания, причинени от Сатаната, няма да се реализират, докато всички страдания, което ще произходят от Бога, ще бъдат реализирани. Пречиствайки така душата.
4 Бог ще избира Той Самият страданията ми.

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message