DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Сърцето Ми се беше развълнувало от така обеднялата ти душа

13 февруари 2006

Господ е верен, защото ми дава сила и ме пази от злото, Той е връхната Радост на духа ми,

а ти, любима Моя, си скъпоценната Ми душа, накитът Ми и венецът на Главата Ми;

Господи, отгледа ме с връзки на Обич, премахна вината ми и ми разкри Святото Си Лице, превърна безцелността ми в страст към Теб;

блажен е човекът, чиито нарушения са простени и чиито грехове са заличени; той ще получи дара на Обичта!

Сърцето Ми се трогна от толкова бедната ти душа; намерих място в сърцето ти, където бих могъл да настаня Нозете Си и да си почина в теб; превърнах те от апатичен номад в скиния на мир; разговарях с теб до този ден и час, давайки ти щастие, радост и удовлетворение; виждаш ли, Васула, появявам се върху теб, за да покажа на хората съюза ни; да покажа на слепите, че обитавам в теб и че ти си в Мен; и за да изпълня думите Си, че единствения знак, който давам, че съм Аз Авторът на това откровение, това си ти, дъще; Обичта те обича; Обичта дойде при теб по този начин; каква наслада получи Сърцето Ми, когато ти откликна на Призива Ми; осланяй се на Мен и Ми се доверявай; няма никога да те изоставя; Обичта те обича; ic 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message