DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Посланията »

Да носиш Кръста Ми е благословия

6 януари 2006

Господи, Иисусе Христе, Ти си радостта на живота ми,

помни, дете Мое, Кръста Ми и откупа, който беше платен, за да те изкупя и да те освободя, за да се наслаждаваш на Вечния Живот; дори да нямаш думите да изразиш пълната си радост и обичта си към Мен, сърцето ти Ми дава възхвала всеки път, когато идваш при Мен в бедност; Васула, веднъж ти бях казал, че когато Ме прегръщаш, прегръщаш и Кръста Ми също; приближи се до Мен и си сподели малко страданията Ми; носенето на Кръста Ми е благословия; ти и другите изглежда не разбирате напълно, че това е символът, че Аз, Бог, почивам на теб; виждаш ли каква привилегия? Божеството да почива на създанията Си? остани в огнената прегръдка на Своя Създател и Жених и остави настрана всичките си тревоги, изкушения, неуспехи и неразположения, болки и безпокойства, и се спусни в блаженството и забравата, спусни се в тишината и се съсредоточи в Мен, своя Бог и Всичко; Аз съм Всичко; в прегръдката Ми душата ти ще изпита скритите Ми тайнства;

наслаждавам се на нищожността ти, наслаждавам се в децата; остани в Мен и никога не напускай; и когато хората се изправят срещу теб и изричат всякакъв вид неетични изрази, противоречейки ти, измъчвайки те, давайки ти отровата си, спомни си за Мен, спомни си Страданията Ми, спомни си какво казват Писанията за Лозата и клоните; клоните, които бяха отрязани, бяха отрязани, защото не останаха в Мен; онези, които се откъснаха от Мен в своята сухота, не разбраха Истината нито Богатството Ми; в тази духовна смърт и в празнотата си, потискат всеки, който Ме зове и когото съм благоволил; виждаш ли, че те водих да следваш древния път на пророците Ми, говорих ти с мистичен език, украсих те с дарове, за да изразяваш Словата Ми в химни на Обич; водих те чрез съзерцателни методи, дадох ти порив и усърдие към доброто и желанието да Ми се харесваш; предоставих ти нещо, което превъзхожда всичко, което умът може да проумее и това е: да разговаряш с Мен с такава непосредственост всеки път, когато пожелаеш; затова твоите опоненти, които се отнасят към теб с враждебност и които Ме предизвикват, ще бъдат строго съдени от Мен; тези неща ги превишават в тяхната сухота; подобно на онези клони, които трябва да бъдат хвърлени в огъня; след като отхвърлиха богатия сок произведен от самата Лоза, те изсъхнаха и не могат нищо да направят; да, ще бъдат събрани от Ангелите Ми и ще бъдат хвърлени в огъня, за да бъдат изгорени;

а на теб, дъще, ще се отплатя много правдиво с травми по онези, които ти нанесоха травми, и ще те възнаградя за това, че понасяш заради Мен несправедливост и преследване; знай, че написах Името Си навсякъде върху теб, за да продължиш да устояваш с твърдост и достойнство на бича, който ти налагат преследвачите ти, които в действителност са Моите  преследвачи на Кръста Ми; благославям те, и ти давам Мира Си; ic

 

 

Хронологическо Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Хронологически Ред
 

Азбучно Класифициране
Пълно Класифициране на Посланията по Азбучен Ред
 

Класифициране на Записките
Пълно Класифициране на Посланията Групирани според Записките
 

Наскорошни Послания (НОВО)
Малък брой Послания предадени след "Поемите на Святата Троица", които са последните публикувани послания, през 2003 г.
 

Моят Ангел Даниил
Началото на Посланията. Разговори на Васула с нейния Ангел Пазител Даниил.
 

Изтегляне на Послание
Послания в PDF формат и търсене на инструменти пригодени сега за изтегляне.
 

Търсене на Послание
Текст търсен от Посланията
 

Послание Наслуки
Наслуки Избрано Послание
 

 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message