DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели » Православни » Отец Владимир Желински »

Отец Владимир Желински, Православен Руснак

Епилог към първото издание на Посланията

Словата в тази книга говорят от само себе си. Не се нуждаят нито от обяснение, нито от посредник. Те са чаровни и прости. Говорят ни за Бога и казват, че са слова на Бога.

Слова на Бога: друго едно откровение?

Съществува само едно Откровение на Бога, уникално и категорично, Евангелието на Христос. Всичко, каквото учи Христос, всичко, каквото направи в продължение на земния Си живот, се е издълбало завинаги в свещената памет на Църквата. Но животът на Църквата е много по-богат и дълбок от това, което оставя да бъде видяно. Превишава видимите граници.

В този смисъл, словата от Евангелието на Св. Йоан, които Васула намери случайно, са многозначителни: “Има и много други работи, които извърши Иисус и за които, ако би се писало подробно, струва ми се, и цял свят ни би побрал написаните книги." (Йн 21:25)

Словата и делата на Иисус, които евангелистите и апостолите не можаха да поставят в книгите си, остават във Вечното Евангелие. Самият Св. Йоан казва в своето откровение: “И видях друг един ангел да хвърчи посред небето, който имаше Вечното Евангелие, за да оповести на тези, които живеят на земята...” (Отк. 14:6).

Това “Вечно Евангелие” принадлежи на самия Иисус, който ни говори в Своето Евангелие. Провежда сърдечен разговор с всеки един от нас. Който има уши, Го чува. Не става въпрос за различно Евангелие или за различен Иисус, защото “Иисус е същият, вчера, днес и във вековете" (Евр. 13, 8).

Цялата история на Църквата е изпълнена с многобройни лични откровения, мистични изживявания, неизказани послания, защото винаги са съществували избрани мъже и жени, към които Христос, Святата Му Майка или Светиите се обръщат непосредствено. Случаят, обаче, на Васула е уникален.

След като беше разбудена един ден от това лично откровение, Васула започна да записва словата, с които Самият Христос й говори. Тези слова не противоречат на Святото Писание и Традицията. Не трябва да бъдат четени като обикновени текстове.

Трябва да се четат във вътрешно мълчание. Да може човек да усеща мълчанието на вечността. Става въпрос за диалога на една душа с нейния Господ: този диалог се развива в тайнството на вярата. Това тайнство е като Светлината, която осветлява идването на всеки човек в света. Той се изразява с прости думи: обич, мир, радост. “Обичам те, принадлежиш Ми, Моя си.” Трябва да умеем да разбираме тези слова, които идват при нас от вечността. Трябва да бъдат слушани в сърцето. Трябва да ги слушаме в състояние на молитва. Трябва словата, които се казват да се въплътят в нас. Трябва този диалог да стане наш диалог, така че молитвата на Иисус да стане наша молитва и да са ударите на сърцето ни:

Любими Отецо,
пречисти ме с Кръвта на Сина Си.
Отецо, пречисти ме с Тялото на Сина Си,
Любими Отецо, острани лукавия дух,
който ме изкушава сега.
Амин.

Защото това послание е молитвеник: една непрестанна молитва.

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
    Сбирка от Свидетелства на Клирици и Монаси
    Православни
        Отец Евгениос Николау
        Отец Йон Бриа
        Архиепископ Дейвид Сахагян
        Тодор Събев
        Отец Теофил Пелгримс
        Отец Владимир Желински
    Римокатолици
    Англиканци
    Лутеранци
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Отворил Съм Небесните Си Хранилища
Разпознайте Времената

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message