DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели » Православни »

Православни
Свидетелства от Православен клир
 
 
Отец Евгениос Николау
Архимандрит Евгениос Николау, Гръцкоправославна Църква, Ню Йорк, САЩ, 20 февруари 2001
 
 
Отец Йон Бриа
Професор по Православна Теология и бивш Директор на Световния Съвет на Църквите в Женева, отговорен за отдела Единство, говори за книгата “Огънят на Обичта”, сборник от откъси на “Истинския в Бога Живот” отнасящи се до Светия Дух.
 
 
Архиепископ Дейвид Сахагян
Архиепископът на Арменската Патриаршия пише официално писмо до Васула.
 
 
Тодор Събев
Български Православен Богослов и Историк на Църквата Бивш Заместник Генерален Секретар на Световния Съвет на Църквите
 
 
Отец Теофил Пелгримс
Приветствие пред аудитория, придружавайки Васула в Русия, юли 1999 г.
 
 
Отец Владимир Желински
Православен Руснак "Защото това послание е молитвеник: една непрестанна молитва."

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Отворил Съм Небесните Си Хранилища
Разпознайте Времената

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message