DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели » Православни » Отец Теофил Пелгримс »

Отец Теофил Пелгримс

Приветствие пред аудитория, когато придружава Васула в Русия, юли 1999 г.

Не гореше ли сърцето ни, докато Иисус ни говореше посредством Васула? Във всеки случай, Васула, забелязахме как Христос, нашият Бог, който е ревностен за Своите души, те очарова. Да, Васула, ти беше очарована от благородната обич на Господа ни. Благодарим ти, че ни позволи да открием Христос като божествената нежност на Отеца към нас. Свети Йоан Евангелистът ни зове в Евангелието да имитираме жеста му в Тайната Вечеря. Нека опрем и ние върху грижовното сърце на нашия Спасител главата си, която често е натежала от грижи и тревоги. Без друго, това, което ни учи Йоан е жестът на Самия Христос към небесния Му Отец. Защото “никой не е видял Бога, освен само Синът, който е до Сърцето на Отеца, който го изяви” (Йоан 1,18). Господ Иисус, живо благословие на Отеца, благодарим Ти за обичта Ти, благодарим Ти за вестителката и невестата Ти Васула. Да, нашият Господ е Цар. Облечен е в сиянието на преданите Му души!

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
    Сбирка от Свидетелства на Клирици и Монаси
    Православни
        Отец Евгениос Николау
        Отец Йон Бриа
        Архиепископ Дейвид Сахагян
        Тодор Събев
        Отец Теофил Пелгримс
        Отец Владимир Желински
    Римокатолици
    Англиканци
    Лутеранци
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Майката На Цялото Човечество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Светият Ми Дух Ще Ти Се Притече На Помощ
Ще Има Втора Петдесетница

 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message