DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Свидетелства » Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели » Православни » Отец Евгениос Николау »

Архимандрит Евгениос Николау

Понякога едно изключително събитие идва да се отпечата в ума и в сърцето на хората и става граничен знак за онова, което ще последва. Подобно преживяване изпитва едно отворено сърце, прочитайки Истинския в Бога Живот, чиито послания, уверен съм в това, са вдъхновени от Бога и ни биват давани по пророчески път (Деяния 2,17) чрез г-жа Васула Риден.

Няма да се спра с подробности на факта, че писанията са от духовна гледна точка безупречни. Нито на факта, че онези, които се приближават скептично към посланията, ще останат скептици. Нито ще се опитам да обясня защо Бог избра Васула, за да ни предаде този път Словото Си. Никаква “нова” радостна вест не се оповестява в тях, но децата на Бога слушат Гласа на Отеца си и знаят, че e Той, който говори. Говори ни, за да ни припомни Своите вечни истини и за да ни обясни онези места в Словото Си, които бяха пренебрегнати или изопачени. Последствията от посланието Му са учудващи, както и отзвукът от Словата Му върху децата Му. Тези послания преобразяват и възобновяват. Бих желал да се спра накратко върху това.

Бих желал да информирам читателя си за следния забележителен факт. Зная от придобития вече опит, че онези, които четат и следват посланията на Истинския в Бога Живот се държат като възродени в Христос! Облекли са се в Христос и сякаш са обкръжени от Него. Прегръщат вярата си с пламенност подобна на първите Християни. Чувствуват още по-голямо привличане към Църквата и мистичния живот, с рядко срещано благопочитание! Доколкото мога да забележа, живеят един истински в Бога живот!

Какво повече бих желал аз, като пастир да искам от стадото на Бога? След като посланията ги превръщат в по-добри Християни. След като в резултат от прочитането на Истинския в Бога Живот се завръщат отново в Църквата и в Тайнствата. След като не само проумяват по-добре своята вяра, но напълно се съсредоточават върху Христоподобен живот. След като преливат от обич за Бога и своя ближен. След като задушевната им прегръдка в Бога прилича на тази на Светците. След като подчиняват волята си на Бога и стават пример за другите. След като Истинският в Бога Живот предизвиква такива преображения, какво повече бих желал от духовното си стадо и хората в църквата.

Това преображение, на което бях свидетел, е безсъмнено “добрият плод” на Светия Дух и поради това самите послания трябва да произхождат от Бога. (Мат. 7,20) Затова ще продължа да проучвам и да черпя от духовността, която открих в Истинския в Бога Живот.

Архимандрит Евгениос Папас, Гръцкоправославна Църква, Ню Йорк, САЩ, 20 февруари 2001

 
Свидетелства
Позицията на Църквата
Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
    Сбирка от Свидетелства на Клирици и Монаси
    Православни
        Отец Евгениос Николау
        Отец Йон Бриа
        Архиепископ Дейвид Сахагян
        Тодор Събев
        Отец Теофил Пелгримс
        Отец Владимир Желински
    Римокатолици
    Англиканци
    Лутеранци
Други Почитаеми Религии
Свидетелства Събрани от Цял Свят
Свидетелства на Затворници

Позицията на Църквата
Информация относно позицията на Църквата и духовността на Истинския в Бога Живот
 

Християни Клирици, Монаси, Богослови и Проучватели
Лични свидетелства от Православни, Римокатолици и Протестанти клирици, монаси, богослови и проучватели
 

Други Почитаеми Религии
Свидетелства от не-Християнски религии
 

Свидетелства Събрани от Цял Свят
Сбирка от кратки свидетелства на миряни от цял свят
 

Свидетелства на Затворници
Сбирка от свидетелствата на затворници в света
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message