DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Чудотворения » Иисус се появява по чудотворен начин върху главата на Васула (2005 г.) »

Иисус се появява по чудотворен начин върху главата на Васула

Проследете с внимание! Кликнете PLAY и направете пауза между 6а и 8а секунда.

Ще забележите върху косите на Васула икона подобна на лицето на Христос, намираща се пред олтаря.

Кликнете "YouTube", за да проследите видеото на цял екран оттам.

Това видео беше заснето на една среща в Липа, Филипините на 26 ноември 2005, където присъстваше също така Архиепископ Аргуелес. Съществуват и други свидетелства с пълен репортаж за тази мисия.

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
    Чудо в Лос Анджелис (2009 г.)
    Чудотворението на Лицето на Иисус в Канада (2006 г.)
    Иисус се появява по чудотворен начин върху главата на Васула (2005 г.)
    Сълзяща Статуйка на Непорочното Зачатие (2001 до днес)
    Статуйка на Свещеното Сърце капе Елей и Кръв (2003 г. до днес)
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message