DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Чудотворения » Статуйка на Свещеното Сърце капе Елей и Кръв (2003 г. до днес) »

Статуйка на Свещеното Сърце капе Елей и Кръв

Иисус продължава да дава силни чудотворни знамения на групата за молитва в Златния Бряг на Австралия, върху статуйка на Свещеното Сърце.

През май 2003 г. статуйката на Свещеното Сърце на Иисус започна да капе елей, както ставаше и със статуйката на Неопетненото Сърце на Мария. По-късно, през 2004 г. същата статуйка започна да капе елей от раната на дясната Му ръка. До днес статуйката продължава да капе елей и кръв.

Прочетете подробно описание на това чудотворение, в website на Групата за Молитва в Златния Бряг посветено на различни чудотворения.

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
    Чудо в Лос Анджелис (2009 г.)
    Чудотворението на Лицето на Иисус в Канада (2006 г.)
    Иисус се появява по чудотворен начин върху главата на Васула (2005 г.)
    Сълзяща Статуйка на Непорочното Зачатие (2001 до днес)
    Статуйка на Свещеното Сърце капе Елей и Кръв (2003 г. до днес)
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Отворил Съм Небесните Си Хранилища
Разпознайте Времената

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message