DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Чудотворения » Чудо в Лос Анджелис (2009 г.) »

Чудо в Лос Анджелис

Благословената Богородица се появява Обляна в Светлина застанала пред Васула Риден по време на изказването й дадено на 18 януари 2009

18 януари 2009. Първи ден от “Молитвената Седмица за Християнското Единство”, с участието на Християнските Църкви от цял свят. Също така, рожден ден на Васула Риден, която за повече от 23 години получава автентични Послания от Иисус Христос.

Мисията й, както й указа Иисус ... “Съживи Дома Ми, разкраси Дома Ми, обедини Дома Ми”, и да предаде на света всичко, каквото Той има да каже.

Васула, от началото на зова и завръщането й при Бога, през 1985 г., е канена да говори на близо 900 срещи в 73 страни и в 6 континента. Тук на тези снимки, говори на една такава среща в Лос Анджелис, Калифорния, в С.А.Щ. – на близо 500 души дошли да чуят чудотворната й история и да открият сами какво казва Иисус на света ДНЕС.

Знамения и Чудотворения винаги придружават мисията и изказванията на Васула. Някои са малки, други по-големи. Някои видени от неколцина, други от всички. В този случай, Благословената Богородица се появи застанала пред Васула по време на изказването й и осветли цялата зала, и не само това...

Свидетелства на няколко хора за това, което са видели

“Видях много ярка и красива авра около нея, докато ни говореше и много ярка златиста светлина зад нея. В един случай, видях Богородицата вдясно от нея и на три пъти видях Богородицата със златист воал и бледа златиста кожа на лицето пред и вляво от Васула.”

- Ричард Е. Нагиера
Санта Моника
Лос Анджелис
18 януари 2009

“Влязох вътре и цялата зала беше осветлена и силна бяла светлина беше точно над Васула. По-точно, бях раздразнена и си казах: Какво става тук? Никой не може да види Васула да говори, поради тази силна светлина насочена точно над главата й! Излязох навън и когато отново влязох в залата, беше отново тъмна и можеше да се види отново Васула да говори на подиума.”

- Сара Анунциата
Лонг Айлант, Ню Йорк

“Както я гледах, можех да видя над главата й нещо като корона, златни лъчи светеха в косите й и се спускаха надолу – и когато започна да се моли... пред самите ми очи, Васула стана тяло от светлина и насред тази светлина не виждах вече Васула, а Иисус Христос с красивото Си лице, няма никога да забравя това видение...”

- Нвард Куйумхян
Лос Анджелис, Калифорния

Част от това, което каза Васула за Чудото

Бях поискала от Иисус предишната вечер да ми покаже, че действително ще Присъства с мен в деня, когато щях да дам свидетелство за единството на църквата. Поисках знамение (рядко искам знамения), но този път го направих. За мен това беше знамение. Христос изпрати нашата Благословена Майка да покаже Себе Си и да ни каже, че всичко, каквото казвам за Единството на Църквата произхожда от Сина Й Иисус и че Истинският в Бога Живот е Истинско Послание. Че не избрах аз този дар, нито го поисках, а че Нейният Син Иисус Христос ме изпраща да предам на Църквите Неговите Собствени Слова и какво Той желае и как Той желае да е Единството. Също така, беше подарък за рождения ми ден от Иисус и Дева Мария за този ден.

Бях внимателна да не побързам и да оповестя това (чудо) с ентусиазъм, а да намеря преди това доказателства. Доказателствата дойдоха през следващите дни от 3 свидетелства, досега, които казаха, че бяха видели Богородицата да се появява в светлина на това точно място, което виждаме на снимката, вляво от мен и срещу мен.

Благодаря на Бога за Неговото Присъствие.

В Христос,
Васула

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
    Чудо в Лос Анджелис (2009 г.)
    Чудотворението на Лицето на Иисус в Канада (2006 г.)
    Иисус се появява по чудотворен начин върху главата на Васула (2005 г.)
    Сълзяща Статуйка на Непорочното Зачатие (2001 до днес)
    Статуйка на Свещеното Сърце капе Елей и Кръв (2003 г. до днес)
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message