DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Духовност » Чудотворения » Сълзяща Статуйка на Непорочното Зачатие (2001 до днес) »

Сълзяща Статуйка на Непорочното Зачатие

Групата за молитва на Истинския в Бога Живот в Австралия е станала свидетел на много знамения и чудеса през годините. Това е първото.

Аво и Сузи Варданян от Австралия казват:

Че статуйката на Богородицата от Лурд (на Непорочното Зачатие) започна да капе елей от двете очи и от левия крак на 24 февруари 2001 г. Беше 4 дена преди да пристигне в Австралия Васула с мисия за свидетелство и евангелизация в седем града на страната. Оттогава статуята продължава да сълзи и да капе елей, понякога и от други места.

За повече информация, моля посетете съответния website посветен на различни чудотворения.

 
Духовност
Молитви
Изказвания
Писма
Есета
Чудотворения
    Чудо в Лос Анджелис (2009 г.)
    Чудотворението на Лицето на Иисус в Канада (2006 г.)
    Иисус се появява по чудотворен начин върху главата на Васула (2005 г.)
    Сълзяща Статуйка на Непорочното Зачатие (2001 до днес)
    Статуйка на Свещеното Сърце капе Елей и Кръв (2003 г. до днес)
Размисли върху Посланията
Групи за молитва
Поклонения и Оттегляния
Пророчество
Страданието

Молитви
Подбрани от Посланията
 

Изказвания
Подбор от изказвания на Васула и други автори на статии по хронологичен ред
 

Писма
Васула пише върху разни теми
 

Есета
Есета и други писания от сътрудници върху разни теми
 

Чудотворения
Ново начинание започнало през ноември Nov 2006. Сбирка от заснети чудотворения свързани с Васула и ИвБЖ
 

Размисли върху Посланията
Периодични проучвания, размисли и коментари върху подбрани Послания
 

Групи за молитва
Групи за молитва на ИвБЖ и Асоциации
 

Поклонения и Оттегляния
Предстоящи и минали поклонения и оттегляния на Истинския от Бога Живот
 

Пророчество
Статии и Вдъхновения относно Пророчеството
 

Страданието
Изживяването от Васула на Страданието на Иисус
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Отворил Съм Небесните Си Хранилища
Разпознайте Времената

 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трябва Напълно Да Ми Се Доверяваш
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message