DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ryssland, bli kvar i Mig
Vigningsbön till de Två Hjärtana

18 september 1993

(Moskva - Rysslands kris.)

Herre?

Jag Är; frid vare med dig;

kom ihåg, Min Vassula, det är Jag som leder; du behöver inte frukta, för Jag leder dina steg; var dock försiktig och glöm inte att tala om att de1 bör viga Ryssland till Våra Två Hjärtan .... då skall Segern komma; Jag skall komma till dem och vattna deras förtorkade land med Min Ande, detta kommer inte att ske utan omvälvningar2 och offer; Jag, Herren, säger er att Jag blir Förhärligad av varje hjärta som vänder om till Mig; bli kvar i Mig och tillåt Mig att fullborda Mina avsikter i er alla; 3

Jag välsignar var och en av er; ic;

21 september 1993

(Moskva)

Herre, jag undrar om Du kan diktera för mig en Vigningsbön till de Två Hjärtana, för Du ville att jag skulle be Ryssarna att viga sitt land till era Två Hjärtan. Vill Du göra detta, Herre, så att jag kan ge bönen till dem?

Mitt barn, var aldrig tveksam med Mig4; ja, helhjärtat skall Jag ge dig en bön; skriv:

genom Ditt Ords profetior,
O Herre, vet vi, litar vi på
och tror, att Segern
för Ditt Heliga Hjärta
och Marias Obefläckade Hjärta
är nära förestående;

därför kommer vi ödmjukt
för att viga oss själva,
våra familjer och vårt land,
till Era Två Heliga Hjärtan;

vi tror att
genom att viga vårt land till Er,
kommer inte folken
att lyfta svärd mot varandra,
och inte mer lära sig att strida;

vi tror att genom att viga
vårt land till Era Två Älskande Hjärtan,
kommer allt mänskligt högmod
och övermod,
all gudlöshet
och alla förhärdade hjärtan
att utplånas, och allt ont kommer att
ersättas med kärlek och goda ting;

vi tror att Era Två Heliga Hjärtan
inte kan motstå våra suckar nu
och våra behov,
men i sin brinnande
Kärlek kommer de att höra oss
och komma till oss
för att hela våra djupa sår
och ge oss frid;

O Jesu Heliga Hjärta och
Marias Obefläckade Hjärta,
sänd oss en gnista från Era Två Hjärtan
som tänder våra hjärtan,
gör vårt land till en fulländad Boning
för Er Helighet;
bli kvar i oss och vi i Er
så att vi genom Era Två Hjärtans Kärlek
kan finna Fred,
Enhet och Omvändelse;
amen;

Vassula av Mitt Lidande, Jag är med dig; Oförliknelig, Allsmäktig, Orubblig, Trofast och Sann; Han som är Amen går vid din sida;

hör Mig: spiror och troner har aldrig gjort intryck på Mig; därför utväljer Visheten de fattiga och de olärda; genom din intighet kommer Mitt Heliga Ansikte att uppenbaras; Jag skall lämna ett outplånligt minne hos dem för vilka Jag har velat uppenbara Mig; 5

Jag kommer att uppenbara Mig för din omgivning; Jag skall inte dölja att Jag Är är Upphovsman till Sant Liv i Gud; också detta6 är en gåva från den Allra Högste .... och du, Mitt barn, ära Mig, din Gud, genom att gå till mötena utan fruktan och förkunna Min Storhet; förmedla de profetior som Jag Själv har givit dig på Mitt Bud och Jag skall låta dem nå ut till jordens fyra hörn med blixtens hastighet;

var generös med att ge Mig din tid och gå dit där din hjälp behövs; visa aldrig partiskhet; gå nu i tro och var ett vittne för alltid; Jag, Herren, den Helige, kommer alltid att tala till dig, också på det här sättet, 7 ja! kom;


1 Ryssarna.
2 Fyra dagar senare, den 22:a, nådde krisen i Moskva sin höjdpunkt.
3 Fader O’Carroll, fader Rolf och jag.
4 Jag hade tvekat att be Honom om bönen.
5 När Jesus utplånar mig och uppenbarar Sig Själv under möten eller sammankomster.
6 Det faktum att Han visar Sig synligt på mig.
7 När Jesus tillade efteråt: ”också på det här sättet”, var det därför att jag tvekade och inte förstod om Hans samtal endast kommer att vara muntligt eller också i skriven form.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message