DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Han skall förgöra denna världens stolta

29 september 1993

(Ärkeänglarnas högtid)

(Den helige Mikael gav mig detta budskap)

Gud är Konung över hela jorden och himmelen, ingen är Honom lik! Han är er frälsning, er styrka och er frid; i er nöd kommer Han att sträcka ut Sin Hand för att lyfta er och rädda er;

Gud är Himlarnas och jordens Herre, och ingen är Honom lik, ingen kan jämföras med Honom; Jag säger er: håll er vakna, ty ingen vet vilken dag er Mästare kommer till er; den Allsmäktige kommer inte att vänta med Sitt beslut;

Han skall komma till er alla i en Pelare av Eld och ljuset hos Hans folk skall bli till en eld och er Helige skall bli till en Låga som bränner och förtär ondskans lömskhet; 1 Hans Ljus skall tränga igenom och skingra Mörkret och de som förr var blinda kommer att se; Han skall förgöra denna världens stolta; och återstoden skall vara Hans Egna, de kommer att vara så få att till och med ett barn skulle kunna räkna dem om inte den Allsmäktige hör ett ångerfullt rop från jorden! Hans dom är rättvis;

förbli i Herren, Vassula, så skall Han ge dig styrka; Jag skall vaka över dig;


1 Syftar på Reningen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message