DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ryssland gjorde uppror mot Mig

3 september 1991

Herre,
Fader och Mästare i våra liv,
överge oss inte nu
och inte heller i nödens tid.

Herre,
Fader och Mästare i våra liv,
hjälp Ryssland att växa i Din Ande.
Du har genomborrat den röda draken
som hade belägrat henne.

Herre,
Fader och Mästare i våra liv,
rädda oss från Upprorsmannen
som fortfarande är kvar bland oss.

Mitt barn, Jag skall undervisa er alla genom Min Renande Eld; vänta så skall du få se; Hör Mig nu och skriv, Mitt barn:

för inte länge sedan trodde de flesta av världens folk inte att fienden, den Röda Draken, skulle förlora sin makt i Ryssland så plötsligt; Vassula, om din syster Ryssland gjorde uppror mot Mig, var det på grund av världens synder och dess brott; förtryck kommer underifrån;

Men hur kände sig hennes barn, dessa martyrer som tillhörde Dig?

hur kan Jag beskriva vad hennes barn fick lida, vad kan Jag likna hennes lidanden vid, dotter? hela Himmelen sörjde över hennes barn; hennes söner låg hjälplösa, men vem fanns där för att sörja över dem? fanns det någon ibland dem som var stark nog att genomborra Draken? inte när de krympts till skinn och ben; hennes barn gick och tiggde om Bröd, förtryckta av fienden, de bröt samman under sin börda; om de i hemlighet gick för att söka sin tillflykt i Mina Armar, blev de strängt bestraffade; de tilläts inte att visa sin iver för Mig; deras förföljare var snabbare än huggormar och vakade över varje steg de tog, och vid minsta misstanke om att Livets Bok låg gömd under deras madrass blev Mina barn spårade, trakasserade och sedan fängslade;

ack dotter, Mina Ögon grät oupphörligt när Jag såg hur detta land tvingades till tystnad genom svärd; präster och profeter togs till fånga och tvingades att vistas i mörker; många av dem slaktades skoningslöst inför Mina Ögon; – detta land som en gång ärade Mig och prisade Mig öppet, strålande som en safir, en ljuvlighetens Borg, förvandlades till ett vattenlöst, förtorkat land genom världens synder och brott; Jag säger dig, dotter, att Ryssland, din syster, har ännu inte visat er vad hon skall utföra i Mitt Namn;

Festdagen har ännu inte kommit
vad Jag önskar att den redan vore här
!

be, be om denna Ärorika Dag;

9 september 1991

Min Jesus?

Jag Är;

älska Mig, Vassula, det blidkar Faderns vrede över detta släkte; Jag har bett för dig, Min lilla, att Fadern befriar dig från ”törntaggen” som du tog bort från Mig;1 ...

Herre, jag ber dig att bekräfta vad jag har fått höra från Dig genom ett avsnitt ur Skriften.

(Jag öppnar Bibeln på måfå och mitt finger hamnar på Luk 22:42. Där står)

”Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare från mig.
Men låt Din vilja ske, inte min.”

var välsignad, Jag skall leda dig;


1 Jag hade erbjudit Jesus att bära denna ”törntagg” från Honom. (18 juni 1991). Det betydde en tagg mindre för Jesus. ”Törntaggen” som Jesus talar om är omtalad i budskapet den 18 juni 1991. Denna tagg fick Jesus av en av hans älskade som aktivt förföljer Budskapen. Satan förvillade honom och använder honom nu.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message