DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag törstar efter kärlek

3 april 1987

Jag vakar över dig; kom ihåg att vi är förenade; Jag är Jahve och Jag älskar dig,

Jag älskar dig med, Herre!

ät av Mig; Jag älskar er alla; Jag har sagt att Mitt Rike på jorden skall bli såsom det är i Himmelen; Jag skall rycka upp all ondska med rötterna och Jag skall stärka Mina hängivna efterföljare; Jag är Jahve och Mitt ord står fast; frukta inte, lilla barn, för det är Jag som leder; Jag är den Allra Högste; Jag skall ge Mitt Bröd 1 till hela mänskligheten och så stilla deras hunger, men Jag vill ha ett gensvar av kärlek från dem; Jag törstar efter kärlek; säg dem det, låt dem få veta att Mina läppar är spruckna av törst;

(Jag urskilde Honom, Han var klart närvarande. Hans läppar var torra, spruckna med blemmor. Han hade svårt att tala, för Hans mun var torr och hans tunga kunde knappt uttala orden. Det var som om han kommit från en öken där han varit utan vatten i dagar. Det var en ömkansvärd syn.)


1 Hans Ord: Hans Budskap.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message