DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Elände attraherar Mig

30 mars 1987

det är Jag Jesus Kristus;

alla uppenbarelser är från Mig; drick av Mig; en blomma växer nära Mig och dricker av Mig; Min blomma, drick av Mig medan du växer, ta emot och insup Mig; kom, Jag älskar dig;

Jesus, jag menar inte att använda det språk jag gör, när jag talar till Dig. Det låter så respektlöst. Det är mitt vardagsspråk, men jag kan inget annat. När jag nu läser böcker skrivna av nunnor, så talar de till Dig på ett helt annat sätt, kanske har de fått lära sig det? Jag vill inte låta vulgär; men kanske mitt hjärta talar?

Vassula, Jag förlåter dig din okunnighet; Jag skall lära dig, du lär dig; du håller på att upptäcka hur eländig du är; men Jag älskar dig likafullt; elände attraherar Mig, eftersom Jag då kan visa dig Min Barmhärtighet; Jag har utvalt dig för att visa världen Min mildhet;

Jag känner mig inte stolt över att du valt mig för mina dåliga egenskaper och inte för några förtjänster. (antagligen representerar jag de flesta i vår “moderna” värld...) Jag känner mig som Judas...

lo; 1 Vassula, du är inte som Judas; du är hjälplös, okunnig och ynklig bortom alla ord; du är Min älskade som Jag har helgat; Jag tog hand om vår förening eftersom du inte kunde det; Min önskan är att forma dig; Jag förenade dig med Mig och bad dig bli Min brud;

Jesus, jag har hört att nunnor verkligen “gifter sig” med Dig.

Ja, de kommer till Mig och blir Mina brudar; Jag gläder Mig över dem! du visste inte om att du kunde bli Min brud och bli förenad med Mig, så därför tog Jag hand om vårt förbund, förstår du? Jag välsignade vårt äktenskap och satte en ring på ditt finger; arbeta med Mig och kom ihåg att Jag är Helig; glöm aldrig detta;


1 Lo = 'nej', på hebreiska./div>

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message