DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag behöver offersjälar

9 oktober 1989

frid vare med dig; be för dem som fortfarande försöker fördärva Min vingård om natten; be, Min Vassula, att Min vrede över dessa själar avtar; Jag har Sår som får Min Faders Rättvisa att blossa upp genom detta släktes alla brott; när Han ser hur de behandlar Min Försoning och hur illa tilltygad, gisslad och sönderbruten Min Kropp är, växer Hans vrede som vill kasta omkull länderna och endast lämna kvar en hög med damm; till och med Mina änglar bävar inför vad som kan drabba hela jorden, Min Abba bevekas endast av de få själar som uppoffrar sig och som älskar Mig;

ack, Vassula! Mina smärtor är stora; lilla själ, Jag älskar dig lidelsefullt; Jag luttrar och renar generösa själar, själar som är villiga att gottgöra och sona för andra; Jag behöver offersjälar, som kan bli Kärlekens offer, Mitt Lidandes offer, offersjälar som dör från sitt eget jag, offersjälar som är villiga att dela Mitt Kors; Jag behöver generösa själar som är villiga att bli formade av Min Egen Hand till levande krucifix; hur skulle Jag annars kunna hindra Min Faders Hand från att slå er?

världen måste förändras, omvända sig och leva heligt; Jag kommer inte längre att låta Mitt Heliga Namn vanhelgas; Mitt Lidande upprepas i Min Mystiska Kropp och Jag lider lika mycket som Jag led under Min Passion; Jag går, dotter, åter på samma Väg till Golgata; varje ögonblick blir Jag korsfäst på nytt; Jag som Är Kärleken, förtjänar Jag allt detta?

Andas på oss så att vi blir Kärlekens offer och kan gottgöra för andra, Herre Jesus.

Min Egen; du kan avlasta Mig med din kärlek; älska Mig och gör bot, fasta och försaka; allt detta mildrar Min Faders vrede; Vassula, tillåt Mig att fylla dig, tillåt Mig att använda dig; ack dotter ... dina tårar tröstar Mig; Min blomma, låt dina tårar uppgå i Mina och bli ett; när Min Fader ser dina tårar i Mina kommer Han att blidkas;

Jag, Jesus, välsignar dig, Jag välsignar alla heliga föremål som du har i ditt hem; 1 upprepa detta!2

O, vad jag skulle vilja trösta Dig!

o Vassula, du tröstar Mig genom att längta efter att trösta Mig; Jag har skapat dig för att trösta Mig, Jag har skapat dig till att ge Mig vila, till att älska Mig och att dela Mina lidanden med Mig; kom ihåg, Jag är snart hos er;


1 Jag sa till Jesus: “O, vad jag skulle vilja trösta Dig!”
2 Det var som om Jesus blev överraskad när Han utbrast: “upprepa detta!” Jag kände Hans Heliga Hjärta spritta till av glädje.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message