DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lilla barn, vet du varför Jag älskar dig?

4 februari 1987

lilla barn vet du varför Jag älskar dig? här är ännu ett skäl; för att du är Min blomma som tillåter Mig att tukta dig; som tillåter Mig att ge dig näring och låta Mitt Ljus lysa över dig;

Jag hjälper dig att växa och bära Fridens och Kärlekens frukter;
Jag är din Herre och Mästare;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message