DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Rena er, för tiden är nära

5 februari 1987

älskade, Jag är Jahve, och Mina budskap till Kyrkan kommer från Mig; Jag har gett dig näring; Jag formar dig, dotter;

Jag är den Allsmäktige, frukta inte;
lyssna, dotter, uppfyll Mitt Ord;

Jag kom och befriade dig från ondskan till att vara i Mitt ljus, för du skall bli Min budbärare; Jag skall ge dig kraft, Jag är alltid bredvid dig, tvivla aldrig;

Min oförmåga är STOR och jag är rädd för omständigheterna.

du behöver inte frukta, för Min kraft skall omsluta dig och ge dig Min styrka till att trampa på Mina fiender;

var på din vakt, för många kommer att slå ner ditt mod och säga att denna vägledning inte är från Mig; Jag vet hur liten och hjälplös du är; så var nära Mig och låt Visheten leda dig, all auktoritet skall komma ifrån Mig;

förstå att Vishet kommer från Mig;

må alla de som har ögon, se; må alla de som har ett hjärta, förstå att det är Jag, Jahve Sebaot, som talar; Jag har aldrig övergett er; Jag skänker Vishet för att återupprätta Mitt givna Ord; Jag kommer för att påminna er alla om Min kärlek till er, och välsignar er alla; Jag vill inte se er gå förlorade, ve de oförståndiga! rena er, för tiden är nära; lyssna till Mina ord, för om ni gör det Jag säger er, skall Jag förlåta er; Jag leder er till att leva i Frid och Kärlek, för Jag är Fridens och Kärlekens Gud;

lev heligt, be om förlåtelse så skall Jag välsigna er;
ni är alla Mina barn som Jag har skapat med kärlek;
kom, bevara Mina ord i era hjärtan, för det är Jag, Jahve, som leder er;

Herre, jag är hjälplös och har ingen kunskap. Jag ser bara ett stort berg framför mig!

frukta inte Vassula, för du är inte den första hjälplösa budbärare Jag har uppväckt och gett Mitt ord; tro på Mig; lita på Mig så leder Jag dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message