DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Motgångar som tillfogas dig gläder Mig

24 april 1998

”Att man vränger rätten för någon
inför den Högste,
att en människa vägras sin rätt
- skulle Herren inte se det?”1

Vassula, motgångar som tillfogas dig gläder Mig!2

Och jag, som så sent som igår, på den helige Georgs festdag, vädjade till honom att be för mig och ta bort mina motståndare!

å nej, nej, nej, nej!3 varför skulle Jag genom ditt eget oförstånd låta dig förlora de trognas krona som Jag har förberett åt dig, och allt annat som Jag har i beredskap åt dig i himmelen! detta är den sorts kärlek som Jag har visat alla Mina utvalda; så vill du sluta upp med dina ogrundade tankar? ...

kom, enfaldiga lilla barn, var förenad med Mig som är Huvudet4 så skall du få den styrka du behöver för att bära allt med glatt mod; Jag skall aldrig försumma dig; bär dina kors med kärlek, särskilt det ädlaste som Jag överlämnat åt dig, vilket är det mest avskyvärda för Satan, Enhetens Kors; och var inte rädd för att lida motgångar; när allt kommer omkring är det till Min ära!

O Herre, Du vet att jag har bett till den helige Georg, vad blir det nu av min bön till honom?

Sankt Georg, som dog som martyr, skall beskydda dig mot allt ont; han är vid din sida och skyddar dig; han skall be så att dina tankar blir inriktade på himmelska ting;

så därför, Min glädje, kom tillbaka till ditt förnuft och avvisa inte Mina Spikar och Min Törnekrona som Min Kärlek tvingade Mig att erbjuda dig; du Rosens ros 5 Jag har krönt dig med Mina Juveler; 6 Jag är varsam på många sätt men att ta ifrån dig dessa Juveler? aldrig!

kom! kom till Mig och smaka den sötma som strömmar ut från Min mun, denna sötma skall försäkra dig om att från all Evighet har du varit Min och Jag din .... Jag är nu på väg, käraste, men bara för en kort stund, för att låta dig fortsätta ditt goda arbete;7


1 Klag. 3:35-36
2 Jesus var ytterst munter. Han var verkligen full av glädje. På något sätt förvånade Han mig.
3 Dessa ”nej” sades snabbt som om de vore ett enda ord.
4 Kyrkans Huvud.
5 Jag förstod detta så: Hjärtats hjärta.
6 Vår Herre menar med de redskap genom vilka Han återlöste oss.
7 Jesus menar mitt hushållsarbete.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message