DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Behåll dina tankar inneslutna i Mina Tankar och utvecklas inifrån

13 augusti 1997

Min Herre,
Du har låtit skurar av välsignelser regna över mig, 

och genom dessa har min själ funnit sitt Hem:
Herrens Gårdar ....
där Du förser oss med Din Godhet
och där tusentals myriader av änglar bor; 

Min Gud, Ditt Namn är som en Hymn:
när min själ hör Det, jublar den och sjunger med i Dess rytm;

Herre, i min okunnighet,
beröva mig aldrig någonsin Ditt Ljus...
Amen.

1Min käraste, Jag är alltid med dig .... Mitt Hjärta har rörts av ditt elände, Jag skulle aldrig kunna svika dig .... du har blivit ett barn av Vår Gudomliga Kärlek;

du behövde någon som kunde lära dig inte bara de grundläggande principerna för Min Lag och Min Nåd, utan hela Guds Budskap2 i dess fullhet; vad Jag har gjort för Min Kyrka, det har Jag gjort för att binda er alla samman i kärlek, så att ni med ert förstånd lär känna Oss i Vår Treeniga Helighet; en undervisning som Visheten ger åt barn, men som är dold för de lärda och kloka;

behåll dina tankar inneslutna i Mina Tankar och blomstra inifrån, Min älskade; ic;


1 Jesus svarar.
2Skriften och Guds Gudomliga Vilja.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message