DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tala, Min Vassula, när Jag talar; var Mina Läppar och förhärliga Mig

23 juni 1997

(Japan)

Min Vassula, känn frid; låt oss be till Fadern:

"Fader,
i Din trofasta kärlek, vänd Dig till Japan,
i Din oändliga ömhet, skynda att visa Din barmhärtighet;
lyssna till de arma och fattiga;
res upp Japan med Din frälsande kraft till att förhärliga Dig;
O mildaste Fader,
lär dem Dina Lagar alltifrån barndomen
så att de kan förkunna Dina under
och sjunga till Dig en hymn utan slut;

”låt detta land bli en hymn till Hymnen,
en oemotståndlig doft av rökelse;
Jag ber Dig, O Herre, och bönfaller Dig
att Du skall komma genom Ditt Ord, till detta land;
amen;"

ja, Alltings Herre har alltid älskat henne;1 .... tala, Min Vassula, när Jag talar; var Mina Läppar och förhärliga Mig;

(Herren höll mig kvar under fem veckor i Japan. Många mindre möten ägde rum. Också ateister och buddister kom för att höra Guds ord. Tre bönegrupper startar nu att följa Sant Liv i Gud, en Trinitarisk spiritualitet.)


1 Gud menar Japan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message