DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Świadectwa » Stanowisko Kościoła » Zmiany wprowadzone przez Kongregację Nauki Wiary (2005) » Vassula informuje czytelników "Prawdziwego życia w Bogu" o kontakcie z Kongregacją Nauki Wiary »

PREVIOUS | CDF CONTENTS | NEXT | DOWNLOAD PDF

Vassula Informs TLIG Readers of CDF Communication

Vassula writes this letter to inform readers of teh latest correspondence between herself and the Congregation for the Doctrine of the Faith

Rome, 03.03.03

Dear Readers of TLIG.

Since the year 2000 I have had the honour of being in communication with H.E. Cardinal Joseph Ratzinger, Prefect for the Congregation for the Doctrine of Faith. On the 6th July 2000 I presented to him my humble request of my writings being submitted to further study by the same Congregation and that I be granted the opportunity of answering to the reservations expressed in the Notification of 6th October 1995. His Eminence benignly has granted me this occasion and at the hand of Fr. Prospero Grech submitted a letter to me of 4th April 2002 containing five questions for me to answer. My answers to these questions were then submitted to The Congregation for the Doctrine of Faith 26th June 2002. Cardinal Ratzinger has now requested me to publish the questions with my replies to them and I am happy to share them with you as an expression of my official standpoint.

I pray that the publication of this document may serve the dialogue of truth and of love, so important not only to ecumenism, but also to rendering God's graces fruitful in the church.

May God bless you,

Vassula

PREVIOUS | CDF CONTENTS | NEXT | DOWNLOAD PDF

 
Świadectwa
Stanowisko Kościoła
    Zmiany wprowadzone przez Kongregację Nauki Wiary (2005)
        Zasoby Kongregacji Nauki Wiary
        Arcybiskup Ramon C. Arguelles
        Ks. Joseph Augustine DiNioa
        Kardynał Joseph Ratzinger
        Vassula informuje czytelników "Prawdziwego życia w Bogu" o kontakcie z Kongregacją Nauki Wiary
        Ks. Prospero Grech, Augustianin
        Odpowiedzi Vassuli udzielone Kongregacji Nauki Wiary w osobie Ks. Prospero Grecha
        Odpowiedź na pytanie 1: Związek między "Prawdziwym życiem w Bogu", a Objawieniem.
        Odpowiedź na pytanie 2: Mój stosunek jako prawosławnej do Kościoła Rzymsko-Katolickiego
        Odpowiedź na pytanie 3: Pomieszanie terminologii w odniesieniu do osób w Trójcy Świętej
        Odpowiedź na pytanie 4: Protologia i eschatologia.
        Odpowiedź na pytanie 5: Prawdziwe Życie w Bogu jako ruch?
        Ks. Lars Messerschmidt
    Kardynał Franjo Kuharic
    Kardynał Sfeir
    Kardynał Telesphore P. Toppo, arcybiskup Ranchi
    Arcybiskup Vincent Concessao, arcybiskup New Delhi
    Arcybiskup Frane Franic
    Arcybiskup David Sahagian
    Arcybiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiasz, ukraiński Kościół prawosławny w Ameryce Południowej
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup anglikański w Jerozolimie
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Mowa powitalna biskupa Theofylaktosa
    Biskup Georges Kahhale
    Ks. Ion Bria, prof. prawosławnej teologii
    Papież Jan Paweł II
    Odpowiedź na list Kardynała Levada ze stycznia 2007 roku
    Inne zasoby Kongregacji Nauki Wiary
    Międzynarodowa bibliografia
    Światowe spotkania Vassuli
    Wspaniałomyślne ˜Akty miłości"
    Ekumenizm i duchowość
    Enigmat Vassuli
Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Inne religie
Świadectwa ludzi świeckich
Świadectwa więźniów

Stanowisko Kościoła
Informacje dotyczące stanowiska Kościoła oraz duchowości "Prawdziwego życia w Bogu"
 

Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Osobiste świadectwa złożone przez ortodoksyjnych, rzymsko-katolickich i protestanckich duchownych, zakonników, teologów i uczonych
 

Inne religie
Świadectwa pochodzące z religii niechrześcijańskich
 

Świadectwa ludzi świeckich
Zbiór krótkich świadectw złożonych przez świeckich z całego świata
 

Świadectwa więźniów
Zbiór świadectw złożonych przez więźniów z całego świata
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

January 6, 2006
 
May 31, 2006
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message