DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Wstęp »

Powołanie i instrument

Vassula Rydén

Vassula Rydén jest Greczynką urodzoną w Egipcie należącą do Greckiego Kościoła Prawosławnego. W 1985 roku, kiedy żyła w Bangladeszu otrzymała pierwszą wiadomość od Boga, który w niezwykły sposób zaczął jej używać jako swojego instrumentu do przekazywania swoich orędzi dla całej ludzkości. Orędzia te są przypomnieniem Jego Słowa. W tych orędziach dla naszych czasów Bóg wzywa nas do skruchy, żalu za grzechy, nawrócenia, pokoju i jedności.

Na samym początku boskiej interwencji Vassula była bardzo zaskoczona i przestraszona faktem, że może być zwodzona; strach ten był jej największym krzyżem, ponieważ nigdy nie słyszała, żeby sam Bóg w taki właśnie sposób może się objawiać ludziom w naszych czasach. Z tego powodu bała się i próbowała walczyć z tymi objawieniami ale zamiast zniknąć, Bóg zbliżył się do niej jeszcze bardziej. W miarę postępowania tej świętej komunikacji w Vassuli następowały zauważalne zmiany, jej wiara, wiedza oraz miłość do Boga zaczęły rosnąć. Jej potrzeba upewniania się co do tych niecodziennych zjawisk malała, zaczęła się czuć nieco bardziej swobodnie co dało jej Gościowi możliwość przekazywania dłuższych orędzi.

Motywem przewodnim orędzi jest boska miłość Jezusa wyrażana w charakterystycznej dla mistycyzmu małżeńskiej formie, lecz szczególnie manifestująca swój promienny blask i wylewność niewysłowionej miłości Chrystusa. Fakt, że Vassula nie otrzymawszy żadnego wykształcenia katechicznego jest w stanie pisać o tak fundamentalnych prawdach wiary bez popełniania żadnych błędów jest sam w sobie potwierdzeniem autentyczności orędzi.

Od roku 1988 Vassula została zaproszona żeby przemawiać ponad 800 razy w ponad 60 krajach, za swoją pracę i starania nie otrzymuje żadnych korzyści materialnych. Do tej pory jej książki zostały przetłumaczone na ponad 40 języków. Są one pisane tak prostym i bezpośrednim językiem, że każdy niezależnie od wieku jest w stanie je zrozumieć. Ich zawartość jest jednocześnie tak bogata i wnikliwa, że wielcy teologowie zostali zainspirowani do napisania książek o jej duchowych przesłaniach. Sam Bóg wybrał tytuł dla swoich boskich orędzi: Prawdziwe Życie w Bogu (True Life In God). Gdziekolwiek jest zapraszana, Do Azji, Ameryk, Australii, Afryki czy do Europy, Vassula jest witana przez tłumy ludzi w różnym wieku i z różnych warstw społecznych i środowisk, chrześcijan i nie-chrześcijan. Wśród tych, którzy przychodzą wysłuchać jej świadectwa są nie tylko ludzie świeccy, ale także duchowi przywódcy oraz duchowni. Także inne religie, jak izraelscy Żydzi czy buddyjscy mnisi z Hiroszimy oraz z Bangladeszu zapraszają ją do składania swojego świadectwa. Frekwencja na jej przemówieniach sięga nawet 400 000 osób, a pośród nich w niektórych krajach spotykani są Muzułmanie, Hindusi, Buddyści oraz Żydzi.

Trzykrotnie została zaproszona żeby mówić o zjednoczeniu w Światowej Radzie Kościołów w Genewie i raz w Rumunii w Iasi na spotkaniu nazwanym: "Zjednoczenie i odnowa, narada i duchowość chrześcijańska dla naszych czasów." W 1998 i w 2001 roku Narody Zjednoczone w Nowym Jorku, sekcja Pokoju na Świecie, zajmująca się szczególnie stosunkami pomiędzy Żydami i Palestyńczykami, zaprosiła Vassulę do zaadresowania i powtórzenia im słów naszego Pana w orędziach dotyczących pokoju na świecie. W 2001 roku wraz z innymi mówcami została zaproszona do Międzynarodowego Centrum Brygidek w Farfie, żeby mówić o Ekumenizmie i Duchowości.

W maju 2002 roku, Vassula została zaproszona na międzyreligijne spotkanie żeby dać swoje świadectwo. Pierwsze odbyło się w Dhace gdzie otwarcie zostało przeprowadzone przez Muzułmańskiego Imama.

Następnie została ona zaproszona przez Arcybiskupa Taipei Josepha Ti-Kan, żeby dać swoją mowę do nie-chrześcijan. Przemówienie Vassuli o nawróceniu i jedności stało się znane i doceniane wśród nie-chrześcijan. W lutym 2003 roku została zaproszona przez Wielebnego Suddhananda do jego klasztoru w Dhace, żeby uhonorować ją Złotą Nagrodą Pokojową za jej starania w propagowaniu pokoju na świecie. Została do niej nominowana przez buddyjskich mnichów jako wyróżniająca się osobowość w uznaniu za jej ogromne zasługi dla ustanowienia międzyreligijnej harmonii i promowania światowego pokoju pomiędzy wszystkimi ludźmi i wierzeniami. Ceremonia została zainaugurowana przez Wielebnego Michaela Rozario, Arcybiskupa kościoła katolickiego w Dhace. Pomiędzy zaproszonymi był Sekretarz Nuncjusz Apostolski w Dhace, jak i Muzułmańscy Profesorowie z różnych regionów Bangladeszu oraz przedstawiciele czterech głównych religii, Chrześcijan, Muzułmanów, Buddystów oraz Hindusów.

W Piśmie jest napisane, że wiara nie poparta czynami jest martwa. Owocami Prawdziwego Życia w Bogu są nie tylko nawrócone serca lecz także dobre przedsięwzięcia które zapoczątkowali czytelnicy. W wizjach od Najświętszej Panny, Vassula została poproszona przez nią o nakarmienie głodnych chlebem, ponieważ tylku duchowy pokarm nie wystarczał.

Od tego czasu wiele domów zwanych Beth Miriam (domami Maryi) zaczęło funkcjonować żeby karmić głodnych dzięki przyjaciołom orędzi. Domy te przekształcają się także w ośrodki edukacji dla biednych dzieci. Funkcjonują teraz na całym świecie - w Egipcie, Bangladeszu, w Ziemi Świętej, kilka na Filipinach, w Wenezueli, Brazylii, sierociniec w Kenii. Pomoc jest udzielana także 600 buddyjskim sierotom w Dhace.

Powołanie i narzędzie
Podsumowanie tego kim jest Vassula i czym jest "Prawdziwe życie w Bogu"
 

Przyjście Mojego Anioła Stróża
Vassula opisuje przyjście jej Anioła Stróża na samym początku objawień
 

Wstęp do Orędzi
Wstęp do Orędzi autorstwa Vassuli
 

Galeria Multimedialna
Oglądaj, słuchaj i patrz. Galeria zdjęć, audio i wideoklipów
 

Rękopisy
Informacje i zdjęcia niezwykłego pisma którym pisane są Orędzia
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

June 17, 2010
 
I will always fly to you
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message