DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Duchowość » Grupy Modlitewne »

Grupy Modlitewne
Grupy Modlitewne PŻWB
 
 
Znajdź najbliższą grupę modlitewną
Jak znaleźć najbliższą grupę modlitewną lub uzyskać informacje na temat założenia nowej grupy
 
 
Trynitarna duchowość Prawdziwego Życia w Bogu
Vassula pisze na temat trynitarnej duchowości Prawdziwego Życia w Bogu
 
 
Wskazówki dla grup modlitewnych
Vassula opracowuje polecenia i wskazówki dla grup modlitewnych Prawdziwego Życia w Bogu
 
 
Broszura z wytycznymi dotyczącymi spotkań modlitewnych
Najnowsze międzynarodowe wydanie z 2004 roku
 
 
Często zadawane pytania (FAQs) dotyczące grupy modlitewnej
Często zadawane pytania (FAQs) dotyczące grup Prawdziwego Życia w Bogu
 
 
Stowarzyszenia Prawdziwego Życia w Bogu
Vassula dyskutuje na temat roli i pracy stowarzyszeń Prawdziwego Życia w Bogu

Modlitwy
Wybór z Orędzi
 

Mowy
Wybrane mowy Vassuli i innych osób ułożone w porządku chronologicznym
 

Listy
Listy Vassuli na różne tematy
 

Eseje
Eseje i inne pisma różnych autorów na różne tematy
 

Cuda
Nowy projekt, który powstał w listopadzie 2006 roku. Zbiór zarejestrowanych cudów związanych z Vassulą i Prawdziwym Życiem w Bogu
 

Przemyślenia nad Orędziami
Regularne medytacje, refleksje i komentarz do wybranych Orędzi
 

Grupy Modlitewne
Grupy Modlitewne PŻWB
 

Pielgrzymki i wyjazdy
Przyszłe i wcześniejsze pielgrzymki i wyjazdy Prawdziwego Życia w Bogu
 

Proroctwa
Artykuły i inspiracje związane z proroctwami
 

Męka Jezusa
Vassula doświadcza Męki Jezusa
 

 
 
OREDZIE NA DZISIAJ:

June 17, 2010
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

I will always fly to you
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message