DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Świadectwa » Stanowisko Kościoła » Rev. Riah Abu El-Assal, biskup anglikański w Jerozolimie  »

Wielce Czcigodny Riah Abu El-Assal, Anglikański Biskup Jerozolimy

Biskup Riah przybył do Londynu w sierpniu 2005 r., żeby towarzyszyć Vassuli podczas jej spotkania ewangelizacyjnego. Świadectwo jest odniesieniem do tego spotkania.

Spotkanie w Londynie było najbardziej zachęcające. Świadectwo Vassuli, pełen łaskawości sposób opowiadania o swoim życiu i doświadczenia Boga i Pana Jezusa Chrystusa były bardzo inspirujące. Dalej wierzę, że epoka otrzymywania wizji jeszcze się nie skończyła. Jezus na Górze Błogosławieństw powiedział, że ci o czystym sercu zobaczą Boga. Jak tylko udzie będą mieli czyste serce i czyste myśli, Bóg otworzy im oczy i ujrzą Go twarzą w twarz – nie jak ktoś tam w niebie, ale aktywnego w naszym gronie, w naszym świecie. To jest to co „Prawdziwe Życie w Bogu” usiłuje przedstawić. Modlę się o Boże błogosławieństwo nad wami wszystkimi, którzy jesteście zaangażowani w kwestię życia, które leży w największej trosce Chrystusa odnośnie ludzkiej rasy. Niech Bóg dalej błogosławi Vassuli i posługuje się nią oraz jej świadectwem, żeby przynieść ludziom nadzieję i propagować Ewangelię Chrystusa.

 
Świadectwa
Stanowisko Kościoła
    Zmiany wprowadzone przez Kongregację Nauki Wiary (2005)
    Kardynał Franjo Kuharic
    Kardynał Sfeir
    Kardynał Telesphore P. Toppo, arcybiskup Ranchi
    Arcybiskup Vincent Concessao, arcybiskup New Delhi
    Arcybiskup Frane Franic
    Arcybiskup David Sahagian
    Arcybiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiasz, ukraiński Kościół prawosławny w Ameryce Południowej
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup anglikański w Jerozolimie
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Mowa powitalna biskupa Theofylaktosa
    Biskup Georges Kahhale
    Ks. Ion Bria, prof. prawosławnej teologii
    Papież Jan Paweł II
    Odpowiedź na list Kardynała Levada ze stycznia 2007 roku
    Inne zasoby Kongregacji Nauki Wiary
    Międzynarodowa bibliografia
    Światowe spotkania Vassuli
    Wspaniałomyślne ˜Akty miłości"
    Ekumenizm i duchowość
    Enigmat Vassuli
Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Inne religie
Świadectwa ludzi świeckich
Świadectwa więźniów

Stanowisko Kościoła
Informacje dotyczące stanowiska Kościoła oraz duchowości "Prawdziwego życia w Bogu"
 

Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Osobiste świadectwa złożone przez ortodoksyjnych, rzymsko-katolickich i protestanckich duchownych, zakonników, teologów i uczonych
 

Inne religie
Świadectwa pochodzące z religii niechrześcijańskich
 

Świadectwa ludzi świeckich
Zbiór krótkich świadectw złożonych przez świeckich z całego świata
 

Świadectwa więźniów
Zbiór świadectw złożonych przez więźniów z całego świata
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

June 17, 2010
 
I will always fly to you
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message