DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Świadectwa » Stanowisko Kościoła » Biskup Jeremiasz, ukraiński Kościół prawosławny w Ameryce Południowej  »

Biskup Jeremiah /FERENS/

Eparch Ukraińskiej Cerkwi Autokefalicznej w Ameryce Południowej

Curitiba, 17 Styczeń Gloryfikacji 70 Apostołów

Świadectwo o „Prawdziwym Życiu w Bogu”

„Niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i dar jedności w Duchu Świętym, niech będzie z wami wszystkimi!”

W trzecim Milenium tej Chrześcijańskiej ery, świat doświadcza apokaliptycznej rzeczywistości przepowiedzianej przez Boga w Piśmie Świętym. Przeobrażenia natury, przemoc, terroryzm, wojny, konflikty, nienawiść, nędza i utrata ludzkiej godności stworzonej na obraz i podobieństwo Boga z dnia na dzień martwią i zatrważają ludzkie istoty. Człowiek odległy od Stworzyciela żyje w niebezpiecznie i w strachu. Bóg mówi do swoich ludzi przez proroków i przez Swojego Syna Jezusa Chrystusa, a człowiek zamiast słuchać Boskich Orędzi, idzie za swoimi ambicjami.

Ruch „Prawdziwego Życia w Bogu” stworzony przez p. Vassulę przykuwa uwagę świata i wzbudza ciekawość między Chrześcijanami wielu religijnych organizacji. Tysiące ludzi z różnych miejsc na świecie jest uhonorowanych... zaszczyconych Łaską Boga, po przeczytaniu orędzi przekazywanych przez p. Vassulę, a największym błogosławieństwem dla istoty ludzkiej jest łaska nawrócenia. Bóg nieustannie wzywa nas do okazania skruchy i nawrócenia, żeby wróg naszych dusz nie zniszczył nas, którzy zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga.

W „Prawdziwym Życiu w Bogu” jest wielu ludzi, którzy jak marnotrawny syn powrócili z powrotem do domu Ojca.

Ekumeniczna Pielgrzymka „Prawdziwego Życia w Bogu” odbyła się zeszłego maja 2005 r. w Libanie, Jordanie i Syrii, była wyraźnym świadectwem Chrześcijańskiej Jedności, której celem była nasza jedność w Jezusie Chrystusie. Doświadczyliśmy niezapomnianych chwil czując dotyk i prowadzenia przez Łaskę Boga.

Modlę się do Boga i błagam Naszego Ojca, żeby błogosławił i chronił p. Vassulę, żeby zawsze miała siłę, odwagę, rozeznanie i Boskie Oświecenie aby wykonywać tą szlachetną i ciężką misję z niepodzielnością

Z Apostolskim Błogosławieństwem,

+ Biskup Jeremiah /FERENS/
Eparch Ukraińskiej Cerkwi Autokefalicznej w Ameryce Południowej

 
Świadectwa
Stanowisko Kościoła
    Zmiany wprowadzone przez Kongregację Nauki Wiary (2005)
    Kardynał Franjo Kuharic
    Kardynał Sfeir
    Kardynał Telesphore P. Toppo, arcybiskup Ranchi
    Arcybiskup Vincent Concessao, arcybiskup New Delhi
    Arcybiskup Frane Franic
    Arcybiskup David Sahagian
    Arcybiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiasz, ukraiński Kościół prawosławny w Ameryce Południowej
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup anglikański w Jerozolimie
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Mowa powitalna biskupa Theofylaktosa
    Biskup Georges Kahhale
    Ks. Ion Bria, prof. prawosławnej teologii
    Papież Jan Paweł II
    Odpowiedź na list Kardynała Levada ze stycznia 2007 roku
    Inne zasoby Kongregacji Nauki Wiary
    Międzynarodowa bibliografia
    Światowe spotkania Vassuli
    Wspaniałomyślne ˜Akty miłości"
    Ekumenizm i duchowość
    Enigmat Vassuli
Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Inne religie
Świadectwa ludzi świeckich
Świadectwa więźniów

Stanowisko Kościoła
Informacje dotyczące stanowiska Kościoła oraz duchowości "Prawdziwego życia w Bogu"
 

Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Osobiste świadectwa złożone przez ortodoksyjnych, rzymsko-katolickich i protestanckich duchownych, zakonników, teologów i uczonych
 

Inne religie
Świadectwa pochodzące z religii niechrześcijańskich
 

Świadectwa ludzi świeckich
Zbiór krótkich świadectw złożonych przez świeckich z całego świata
 

Świadectwa więźniów
Zbiór świadectw złożonych przez więźniów z całego świata
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

June 17, 2010
 
I will always fly to you
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message