DHTML Menu By Milonic JavaScript

Polski » Świadectwa » Stanowisko Kościoła » Kardynał Sfeir »

Kardynał Sfeir

Jego Eminencja Kardynał Mar Nasrallah Peter Sfeir, Marionicki Patriarcha Antiochii i całego Wschodu, zwraca się do pielgrzymów TLIG

Kardynał Sfeir wita Vassulę i pielgrzymów TLIG, maj 2005r. (Click to enlarge)

Witamy was w Libanie. Ruch ekumeniczny drogi jest Kościołowi Powszechnemu i wiecie, że Kościół Katolicki stara się jak najlepiej aby osiągnąć jedność wśród chrześcijan.  Kościół Katolicki ma szczególne posłannictwo kierowane  przez kardynała i kardynał ten dąży do kontaktowania się ze wszystkimi odłamami chrześcijańskiej wiary w poszukiwaniu drogi do jedności.  Wiecie dobrze, że Kościół Marionicki jest Kościołem Katolickim i nie ma odpowiednika w Prawosławiu. Od chwili swojego  narodzenia (Kościół Marionicki) był i z Bożym błogosławieństwem pozostanie taki jaki jest. Maronici rozproszeni są po całym świecie, szczególnie w na Zachodzie.  

Wierzę, że niektórzy z was spotkali Marionitów w różnych krajach, czy to w Brazylii, Australii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych czy  Wenezueli. Łakniemy tak jak wy tej jedności, której pragnął nasz Pan Jezus Chrystus kiedy powiedział: "Bądźcie jednym, jak Ja i Ojciec jedno jesteśmy". Wiemy, że p. Vassula była już kiedyś w Libanie, i że dąży do osiągnięcia tej jedności.  Wiemy także, że zaprezentowała swoją doktrynę i przemyślenia Stolicy Apostolskiej, która opublikowała pewne pisma odnośnie tej sprawy. Staramy się aby nasza wiara była jedna w Jezusie Chrystusie, który jest naszym Odkupicielem i Zbawicielem. Jeśli były jakieś nieporozumienia, które miały miejsce na przestrzeni historii z jakichkolwiek powodów czy zamierzeń, prosimy Boga aby przebaczył nam wszystkim nasze przewinienia i aby doprowadził nas do jedności. Ta jedność jest naszym świadectwem dla tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, że jakiekolwiek podziały między nami nie mogą wytworzyć wiary, co jest dokładnie tym, co Nasz Pan Jezus Chrystus uwydatnił. Modlimy się z wami w sprawie jedności, niech Bóg doprowadzi do niej wg obrazu i daty jaką uzna za odpowiednią

Proszę Boga aby otworzył przed wami i nami właściwe drogi, abyśmy mogli zdobyć Jego uznanie, i abyśmy modli nieść światu  świadectwo jedności a nie podziału, jako że świat jest teraz w strasznej potrzebie jedności, szczególnie tej między chrześcijanami.  Dziękuję za przybycie do Libanu. Liban jest miejscem gdzie gromadzą się chrześcijanie wszystkich odłamów, a musicie wiedzieć, że w sumie jest tutaj 18 wyznań. Tak, te wyznania tworzy 6 wyznań katolickich, 5 prawosławnych, pozostałe to wyznania muzułmańskie, oni też są poróżnieni.  Jak wiecie muzułmanie dzielą się na sunitów, szyitów, druzów, i tak dalej. To dlatego Liban uznawany jest za tygiel narodów do jednoczenia wszystkich ludzi.  Oni wiedzą, że muszą żyć z innymi we wzajemnym zrozumieniu, wierze, miłości, pomaganiu sobie nawzajem w szczerości. Prosimy Boga aby był z wami, niech was błogosławi i towarzyszy wam w dążeniach do ustanowienia tej jedności.  Dziękuję. 

 
Świadectwa
Stanowisko Kościoła
    Zmiany wprowadzone przez Kongregację Nauki Wiary (2005)
    Kardynał Franjo Kuharic
    Kardynał Sfeir
    Kardynał Telesphore P. Toppo, arcybiskup Ranchi
    Arcybiskup Vincent Concessao, arcybiskup New Delhi
    Arcybiskup Frane Franic
    Arcybiskup David Sahagian
    Arcybiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiasz, ukraiński Kościół prawosławny w Ameryce Południowej
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup anglikański w Jerozolimie
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Mowa powitalna biskupa Theofylaktosa
    Biskup Georges Kahhale
    Ks. Ion Bria, prof. prawosławnej teologii
    Papież Jan Paweł II
    Odpowiedź na list Kardynała Levada ze stycznia 2007 roku
    Inne zasoby Kongregacji Nauki Wiary
    Międzynarodowa bibliografia
    Światowe spotkania Vassuli
    Wspaniałomyślne ˜Akty miłości"
    Ekumenizm i duchowość
    Enigmat Vassuli
Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Inne religie
Świadectwa ludzi świeckich
Świadectwa więźniów

Stanowisko Kościoła
Informacje dotyczące stanowiska Kościoła oraz duchowości "Prawdziwego życia w Bogu"
 

Duchowni, zakonnicy, teolodzy i uczeni chrześcijańscy
Osobiste świadectwa złożone przez ortodoksyjnych, rzymsko-katolickich i protestanckich duchownych, zakonników, teologów i uczonych
 

Inne religie
Świadectwa pochodzące z religii niechrześcijańskich
 

Świadectwa ludzi świeckich
Zbiór krótkich świadectw złożonych przez świeckich z całego świata
 

Świadectwa więźniów
Zbiór świadectw złożonych przez więźniów z całego świata
 

 
 
WCZESNIEJSZE OREDZIE:

June 17, 2010
 
I will always fly to you
 
 
 Szybkie Wyszukiwanie

© Vassula Rydén 1986 Wszystkie Prawa Zastrzezone
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message