DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

10. - 14. prosince 1986

10. 12. 1986

Dcero, buď Mi blízko. Já jsem Bůh Všemohoucí. Oslavuj Mě tak, že budeš probouzet Moje děti. Říkej jim, aby četli Moje Slovo, řekni jim, aby četli, jak volám tebe i je.

Ach ... chci Tě poslouchat, ale třesou se mi kosti z jejich reakce. Později by se mohli začít bát.

Máš na mysli jejich zneklidnění. Mluv k nim a neměj obavy z nikoho.

Můj Pane, nevím, jak to všechno zvládnout. Dokonce ani nevím, jak mluvit. Nikdy jsem takové věci nedělala. Nemůžeš mi dát Tvá slova do srdce a do úst?

Dám ti je.

Můj Pane, není to tím, že bych nechtěla, já prostě nevím, jak hovořit.

Já vím, plně se na Mě spoléhej. Dám ti do úst vhodná slova a pozvednu tvé srdce Svými vlastními slovy. Dobře znám tvé možnosti. Odvahu dcero.

14. 12. 1986

Jsem ochotná Tě následovat a stát se čímkoliv si přeješ, protože Tě miluji, Pane. Přimknu se k Tvým rouchům a i když moje nohy nebudou chtít jít vpřed, pak mě táhni. Možná mě potkají chvíle slabosti, ale já opravdu chci, abys mě přivedl tam, kam chceš, abych šla. Toto všechno Ti říkám teď, když se cítím silná. Ve Svém Soucitu promiň moji slabost. O to Tě nyní prosím, Pane. Toto je moje dohoda s Tebou, Pane Ježíši Kriste.

Slyšel jsem tě, dítě. Já, Ježíš jsem tě slyšel, milovaná.1 Jdi v pokoji, nemusíš si dělat starosti, protože Já jsem tvůj Učitel. Ode Mě se naučíš všechno. Pohleď, brzy bude vidět Jitřenku. Raduj se! Brzy budu s vámi se všemi.

Požehnaní jsou ti, kteří mají čisté srdce, protože oni uvidí Boha.

Opravdu se toto děje? Opravdu Tě slyším pokaždé, když mluvíš? Bylo mi dáno Tvé Jméno, skutečně je to pravda?

Je.2 Jsem zde.

Jsi to opravdu Ty?

Jsem. Já, Ježíš jsem zde.

Ó Pane, prosím, otevři jejich srdce, aby Tě mohli přijmout.3

(To mi vyšlo z úst spíše jako stížnost než modlitba.)

Jsou připraveni Mě přijmout?

Nevím, ale jistě jim můžeš pomoci, aby byli připraveni pochopit!

Pomohu jim, počkej a uvidíš. Buď pozorná, Vassulo, protože Já budu brzy s tebou. Miluji tě.


1 Ježíš byl dojat
2 zdálo se, že je Ježíš pobavený
3 mluvila jsem o době, kdy mě Bůh vyšle k národům s Jeho Poselstvím


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Já jsem tvůj Těšitel
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Já jsem Duch Lásky
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message