DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství » Můj anděl Daniel »

5. - 9. října, 1986

5.  10.  1986

Pokoj tobě. Vychoval jsem si tě, abys mohla být Můj posel.

Kdy se dozvím, komu bych měla odevzdat poselství?

Tyto věci Mi přenechej. Dám ti jméno, Vassulo: Můj posel.

Dělám tolik chyb.

Přijímám tvé omyly, protože se teprve učíš. Já jsem Pokoj. Nikdy ti nezanechám poselství, které by ti přineslo nepokoj.1 Budu ti dávat Svá poselství ve správný čas. Povedu tě, když je budeš předávat. Jsi ochotná to pro Mě udělat?

Řekni Své jméno dřív, než budu souhlasit.

Já jsem Jahve, tvůj Bůh.

Přijímám vedení Jahveho.

Jakékoliv poselství, které ti přinese strach a každé, které ti přinese obavy, nepochází ode Mne. Já jsem Pokoj a Láska. Chci, abys prožívala pokoj, když se Mnou pracuješ.

9. 10. 1986

Pokoj tobě. Já, Bůh, chci, aby se ke Mně vrátily Mé děti. Chci, aby Mé děti žily v míru.

Bylo to těžké, když jsi psal záznam osmého?2

Má milovaná, jak by nebylo? Oni žijí v období krve. Mé poselství křičí po Míru! Já, Bůh, jsem Všemohoucí a mohu umravnit zkázu a zapudit zlo, ochraňovat mír a řád, ale Já chci, aby se Mé děti probudily. Já, Bůh, budu naplněn štěstím se všemi Svými dětmi, které se navrátí. Jsem plný Lásky, plný Soucitu, jsem váš Utěšitel.


1 Bůh mě začal učit rozlišovat
2 poznámka vydavatele: viz. 12.10.1986


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 
Poselství
Chronologické řazení
Abecední seznam
Seznam podle jednotlivých sešitů
Další přijatá poselství
Můj anděl Daniel
Poselství online
Vyhledávání v poselstvích
Nahodile vybrané poselství

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 
 
POSELSTVÍ NA DEN:

Má slova k vám jsou živá a jsou Duch
 
PŘEDEŠLÉ POSELSTVÍ:

Všichni, kdo odsuzují Vikáře Mé Církve, nemohou být mými učedníky
 

 
NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY:

Publikace paní Vassuly Rydén - Proroctví v poselství Opravdový život v Bohu týkající se Konce časů
Paní Vassula Rydén vybrala důležitá poselství, která se již naplnila nebo na své naplnění teprve čekají.
 
Podpořte evangelizace - Asociace TLIG v ČR
Národní Asociace Opravdového Života v Bohu pomáhá zpřístupnit poselství Opravdového života v Bohu všem, kdo si je chtějí koupit a přečíst, pořádá přednášky, evangelizace, svědectví, pomáhá šířit informace o poselství a společenství Opravdový život v Bohu
 
Vassulina mise v Itálii
květen 2017

 
 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message