DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Neřeknu vám nic nového
Jeho oblíbeným cílem jsou Mé zasvěcené duše

12. února 1996

Můj Pane?

Já Jsem;

Má Vassulo, uč se od svatých; Já nejsem komplikovaný Bůh, ani nejsem daleko; neukrývám Svou Tvář, ani nenechávám nikoho ve tmě; sama Moje Přítomnost je Světlem! mnoho z vás říká:1 „Pane, řekni nám něco nového...“ tak mluví duch Antikrista a tento duch je ve světě velmi rozšířen;

neřeknu vám nic nového; zemřel jsem, vstal jsem z mrtvých, jsem První a Poslední; kdo ve Mě věří, bude mít život věčný; Já jsem živý a činný navěky a držím klíče od smrti a Podsvětí; nějaké události ještě mají přijít, ale všechny, až do konce Časů, byly zapsány; přijdu obnovit váš zrak Svým Duchem, aby se splnilo to, co jsem předpověděl…, že nakonec budu triumfovat Já;

dnes je Má země ještě rozdělována, trhána a v Mém Domě, v Mé domácnosti se kupuje a prodává; prorokům, které k nim posílám, říkají: „neprorokujte!“ přišla doba, o které jsem k vám již mluvil, čas, kdy se Kardinál postaví proti Kardinálovi, biskup proti biskupovi, kněz proti knězi; moc Rozdělovatele pronikla jako dým do Mého Domu, aby ovládla Mou zem; jeho ničivé dílo je veliké a jeho oblíbeným cílem jsou Mé zasvěcené duše; on převrací jejich smýšlení, aby tíhly k vášním svých srdcí; kudy projde Rebel, tam zanechává rouhání… přísahal, že vás poštve jednoho proti druhému; ve své zuřivosti přísahal, že všechny proseje, zvláště ty Mně zasvěcené, a že je okrade; přísahal, že si z vás všech nadělá své hračky; říkám ti, že každý, kdo nemá upřímné srdce, padne; spravedliví budou žít díky své věrnosti;

Vassulo, buď silná, Já, Ježíš, žehnám tobě i tvým kamarádům; nesuď; my, společně? miluji tě; pokoj; ic


1 Toto poselství mi bylo nadiktováno 5 minut před telefonním rozhovorem pro Rádio Dublin. Redaktor končil otázkou: „Říká nám Ježíš něco nového?“


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message