DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem Autorem této knihy

16. srpna 1995

Pane, můj Jahve,
nikdy nedovol světu,
aby svedl mé kroky
zpět do svých útrob.
Nedovol, aby se stal mým pánem
nebo místem mého přebývání.
Kéž mi, můj Otče,
daruješ to, co je Tvému Srdci nejdražší,
aby se tak Tvé touhy staly
mým tělem a mými kostmi,
mou bytostí, mým pokrmem
a mým životem?
Miluji tě k zbláznění,
má Sílo, můj Svatý, třikrát Svatý,
můj Nápoji z Věčného Pramene
Božství a Života,
má Dobroto a má Něho!
Přijď! Přijď ke mně
a slibuji Ti, Nebeský Otče,
že vyzpívám Tvůj Hymnus Lásky
všem národům,
abych oslavila Tvou Otcovskou Lásku.
Odpoví mi můj Dobrý Pastýř
ze Svých Svatých nebes?
Dá odpověď této hříšnici,
této nehodné hlíně?

Já, Jahve, ti žehnám; občerstvím tvou duši, Mé Jméno je již vyryté ve tvém srdci; naslouchej:

vycházím ti vstříc s požehnáním; dcero, prosila jsi o život; Mé rozkošné dítě, Já jsem Život a jsem tady s tebou; nikdy tě neopustím; ach, Vassulo, chci tě ujistit o tom, že lidská moc nikdy nepřevládne v Mém Plánu Spásy;

Já jsem Autorem této knihy; i když tě tvoji nepřátelé napadají a útočí na tebe v temnotě, protože utíkají před světlem z obavy, aby nebyli odhaleni, neboj se, Mé Oči bdí nad tebou; žádný člověk narozený na zemi neuškodí Mému dítěti; ano, budou tě pomlouvat a budou s tebou špatně jednat, ale cožpak jsi neviděla plody Mého dobrého Díla? říkám ti to, abych ti dodal odvahu; i když tě bude Šelma a její následovníci pronásledovat, podobně jako lovci pronásledující zvěř, neboj se; nedosáhnou svého cíle; jak jsem už jednou řekl: budou se snažit vymazat tě úplně z povrchu země, zdvojnásobí své síly, ale nikdo z nich nebude schopen dotknout se Mého území a Mého vlastnictví; - ty jsi Mé Území a Mé Vlastnictví - obklopil jsem tě množstvím andělů, kteří tě střeží, a Já Sám jsem tvým Ochráncem;

ty pro Mě jen pracuj a sázej a Já, Já srazím k zemi a přemohu ty, kteří na tebe útočí, protože ve skutečnosti útočí na Mě; pokud jde o tvé pronásledovatele, modli se za ně; ukaž laskavost a milosrdenství; zlo odplácej láskou;

Má Přítomnost je všude kolem tebe a kdekoli se nacházíš;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message