DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nikdy nesuď
Nikdy neplač nad hmotnými věcmi

19. srpna 1994

Mé srdce je připravené, Pane,
sloužit a být poslušné Tvých Příkazů.
V Nádvořích domu Tvé Velebnosti
jsi mi dovolil pomáhat při Tvém vyučování.
I když se nám chvějí kolena
pro nedostatek potravy,1
Ty, můj Bože, ve Svém
Nekonečném Milosrdenství,
jsi s námi měl soucit.
Přišel jsi nám na pomoc:
„uschoval jsem pro tebe,
pokolení, poklady a bohatství,
přicházím v době hladu.“
To se nám snažíš říci po celý ten čas.
Vzdávám Ti díky,
celým svým srdcem Ti vzdávám díky.

dávám ti Svůj Pokoj;

v Mém Srdci spočívá mnoho pokladů a teď jsem ti ukázal tato nevyčerpatelná bohatství; miluji tě, nikdy nepochybuj o Mé Lásce; řekl jsem kdysi, že tento Poklad bude rezervován pro vaši dobu, tuto dobu, kdy lidstvo kleslo nejhlouběji, jak mohlo, a kdy v jeho tak politováníhodném stavu bude Šelmě dovoleno vás všechny pokoušet; proto vás prosím, abyste se více modlili, abyste se postili a zachovávali Mé zákony;

otevřete Mi svá srdce a odumřete sami sobě; a ty, dcero, zůstaň ve Mně; přijmi své žalobce a Já pozvednu tvou duši k Sobě; nikdy nesuď a nikdy neplač nad hmotnými věcmi, které nemají trvání, buď dobrá a svatá; budu tě učit dokonalosti, když Mi dovolíš, Má Vassulo; pokračuj v oznamování a hlásání bohatství Mého Srdce těm, které jsem ti poslal, a neboj se svých žalobců, přenechej je Mně, Mé dítě; vidíš, kolik se toho ještě musíš naučit? způsobem, jakým žiješ, budeš moci přivést další k tomu, aby Mě poznali;

(Pak Pán mluvil k modlitební skupině na Rhodosu.)

chci, aby každý z nich měl stále na paměti, že jsem je pozvedl milostí; nikdo z nich si žádnou z Mých Milostí nezasloužil, proto chci, aby četli z Písma podobenství o celníkovi a Farizeovi, aby se jejich horlivost nezměnila v pobožnůstkářství; vězte, že nikdo není dobrý, jedině Bůh;

nikdo z vás ještě není dokonalý; ještě se musíte mnoho učit: trpělivosti Otce, lásce a mírnosti, kterou vám všem projevuji, absolutní svatosti a něze Mého Svatého Ducha;

to je prozatím všechno, dcero, chval Mě a miluj Mě; Já, Ježíš, ti žehnám, Má žačko;


1 Duchovní podvýživa.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message