DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Láska snáší utrpení

6. května 1987

(Předtím, než mi Bůh dal poselství 6. května 1987, jsem Mu napsala:

Začínám rozumět tomu, co Bůh míní naprostým odevzdáním se. Být od všeho odpoutaná, všeho nechat a následovat Ho. Jeho slova jsou symbolická, ne doslovná. Být odevzdaná znamená, že Ho miluji na prvním místě a nade všechno a toužím, aby mě použil. Být oddělená, ano, a to až do té míry, že jsem oddělená od vlastního těla, znamená, že si uvědomuji, že mám duši, která chce a touží po tom, aby se odpoutala od svého těla, aby se s Ním spojila a pouze Jeho následovala.

- Trpět; ano, trpím tím, že nejsem u Něho, že jsem ještě v těle na zemi a že se zde cítím jako vdova. - Trpět. Trpět vědomím, že musím žít každodenní život, materiální život. Je to opravdu těžké, být nepřetržitě pod tlakem technologií a vědy, nedůvěřivých lidí, skeptiků a těch, kteří se domnívají, že s přibývajícím věkem člověk ztrácí rozumnou úvahu. Trpět. Trpět tím, že se musím řídit jejich programy, že musím skrývat své pocity, přičemž jediné, co si přeji, je se od světa izolovat a zůstat sama, jen s Bohem. Jen On a já a nikdo a nic jiného kolem mne, co by mě rozptylovalo.

Protože je pro mne těžké vyjádřit své pocity, tak jsem požádala Boha, aby mi pomohl i s tím, co jsem teď napsala, což udělal. A tak mi šeptal do ucha ta správná slova! Chce, abych zůstala mezi lidmi; a to je další kříž, který mám nést. Mé tělo bolí.)

Mé také; všechno, co cítíš, cítím i Já; dcero, dobrořeč Mi;

Dobrořečím Ti, můj milovaný Bože.

(Později: Stále se cítím ztracená1 v Bohu.)

miluji tě, chápeš to? láska snáší utrpení, láska zavazuje, láska nabízí absolutní věrnost, láska se obětuje bez omezení;

Vassulo, hodiny plynou, tvůj čas se blíží; obětuj se, pokroč v pokoře, živ se z Mé ruky; Má milovaná, zbavím tě tvých okovů a tvá duše vzlétne ke Mně velmi brzy;

Miluji Tě, můj Bože ...


1  Pozn. překl.: v angl. orig. „dissolved“ - ve smyslu rozptýlený, rozpuštěný.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 



Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message