DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ukazuji světu Svou Milost a Svou Lásku
Neznáš Joba

10. května 1993

Ó, Jahve,
proč jsi ode mě zase tak daleko?
Ulev mému srdci od tohoto soužení!
Věnuj jen letmý pohled
Své bezvýznamné otrokyni!

Jahve je Mé Jméno a je Svaté;1 dávám ti Svůj Pokoj; Vassulo, tvůj Otec k tobě mluví, abys na oplátku opakovala Má Slova všem národům, odhalovala jim Mou Svatou Tvář a všechna tajemství, která ti šeptám do ucha; ukazuji světu Svou Milost a Svou Lásku; přicházím vysvobodit utlačované z ruky Utlačovatele a Svůdce;

ať se tvé srdce netrápí, Mé dítě; pozvedni ke Mně opět svůj hlas, budeš se modlit a Já, tvůj Abba, tě budu slyšet! zvedni své oči ke Mně, Mé dítě, a uvědom si, že Já jsem tvá Obrana a tvůj Štít! pozvedni ke Mně své srdce beze strachu z temnoty a beznaděje, které tě obklopují, nedovolím tvému srdci klesnout;

nejdražší dítě, nejsi bez Otce, vnímej Mou Přítomnost; Já Jsem, Který Jsem, je s tebou, proto ke Mně pozvedni svého ducha s radostí a zakoušej Mou Přítomnost; raduj se, protože Můj Svatý Duch, Pravý Přímluvce a Obhájce, se ujme tvé věci, tak nač míří tvoji utlačovatelé?

Jahve, můj Bože,
má slova byla lehkovážná,
ale sotva mohu stačit
Kroku Tvého Milovaného Syna, Ježíše,
bojím se, že v tomto díle zůstanu pozadu
a ztratím Ho z dohledu!

neboj se, chci, aby ses spolehla na Mou velikou Sílu; jdi v pokoji;

11. května 1993

Tady jsem, Pane,
opět pláču na Tvém Rameni.
Jsem novým Jobem naší doby,
plná nářků…

neznáš Joba, jestli si myslíš, že procházíš tím, čím prošel Job…


1 Cítila jsem, jak se na mě snáší déšť Boží lásky.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message