DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zrada a nedostatek víry stále víc zachvacuje Církev

20. dubna 1993

Vassulo, Mé dítě, to jsem Já, Jahve… miluji tě, dcero, budu tě dál posílat do ciziny pro Svou Slávu; vnímej, že tě miluji, vedu a chráním; slyš Mě: čas pro Mě nic neznamená; proto buďte připraveni přede Mě předstoupit!1

v Mém Srdci je velký smutek, protože zrada a nedostatek víry stále víc zachvacuje Církev; toto jsou slova, která slyším od těch, kdo sedí za stolem s Vikářem Mého Syna: „jak je nudný!“ ale, jak jsem ti kdysi říkal, jsou to Kainové vaší doby, a o nich jsem mluvil, když jsem rozebíral Desatero Přikázání; předstírají, že Mě hledají, v rukou mají kadidlo, ale jejich duch nehledá Mého Ducha;

říkám ti, oni neposvěcují Mé Jméno; ne, oni ne, nedokázali ocenit Mou velkou Lásku; vyzývají Mě každý den a provokují Mě svými neduchovními rozpravami, vzbuzují Můj hněv, když se pošklebují Mým mluvčím, ach! ale budou se potácet jako padající hvězdy navěky uvržené do černé tmy, pokud nesestoupí ze svých trůnů a nebudou litovat! musíte se spojit k modlitbám za ně, dříve než přijde Můj Den…

dcero, žehnám ti; volej Mě, kdy chceš, nikdy tě neopustím…


1 Pochopila jsem: Očista.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message