DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Poselství pro ty, kdo Mě milují

2. května 1987

Já jsem Ježíš;

Cítím, Ježíši, že mi chceš dát důležité poselství; má to obvyklý průběh. Zlý mne napadá, aby mě odradil od psaní.

mám poselství pro ty, kdo Mě milují1 a obětují Mi své duše; chtěl bych je povzbudit a dát jim Sílu;

Já, Slovo, vyslovím a uvedu ve známost Svá slova prostřednictvím tohoto slabého nástroje; sestoupím na zem skrze toto Poselství a nechám na vás všechny zářit Své Světlo;

žehnám vám, milovaní Mé Duše; miluji vás! v Sobě, v hloubi Své Duše mám Živý a Neuhasitelný Plamen; Já jsem Čistota a Zbožnost a bezedná hlubina Hojnosti; Moji milovaní, pojďte a čerpejte ze Mě, naplňte svá srdce, pojďte a pijte ode Mne; pojďte a vstupte do Mých otevřených Ran; pojďte a ponořte své duše do Mé Krve! pijte z Mé Živoucí Studnice, abyste jí byli zaplaveni, a tak mohli zavlažit tuto bezútěšnou pustinu a uzdravit Mé beránky;

čerpejte z tohoto Živého Plamene a nechte Jej pohltit vaše srdce! miluji vás tak, že to váš duch nikdy nedokáže pochopit; pojďte; ať vás nikdy neunaví nést Můj Svatý Kříž, neboť jsem s vámi a nesu Jej s vámi; následujte Mě a zůstaňte Mi nablízku, kráčejte v Mých stopách a neochabujte v zápase a utrpení; oslavujte Mě a ať vaše hlasy stoupají do Nebe jako sladká vůně kadidla;

chvalte Mě; buďte Mou radostí a Mým potěšením; potěšte Mě svou láskou ke Mně; naplňte svá srdce touto Nekonečnou Láskou a dovolte, aby se vylévala na Mé ovce a uzdravovala je;

ať každý živý tvor na zemi cítí Mou vroucí lásku; ať každé studené a zkamenělé srdce roztaje, rozpustí se v Mé Ryzosti, začlení se do Mého Těla a spojí se se Mnou! ať je každý stín minulosti obnoven a stane se živou duší, plnou Ryzosti, Pokoje a Lásky; udělejte z Mého stvoření Ráj!

sjednoťte se! sjednoťte se a buďte jedno, neboť Já, Bůh, jsem Jeden; jednota přináší sílu, sjednoťte se; buďte Mými věrnými rozsévači, kteří zasévají Má zrna Pokoje a Lásky;

stvořil jsem zrna, která udělají ze země ráj, neboť Mé Království na zemi bude jako v Nebi; vezměte ta zrna, která leží v Mém Srdci, očištěná Mou Krví, a všude je rozsévejte; nosím tato zrna ve Svém Srdci, milovaní, a přeji si, abyste do Něj pronikli a čerpali z Něho; usilujte o jednotu;

uzdravím Své květiny, naplním je libou vůní, dám jim vykvést, zkrášlím Svou zahradu, zavlažím vaše srdce, znovu vás oživím;

Stvoření! miluji tě! zazářím nad tebou a nechám Své hřejivé Paprsky, aby rozptýlily a rozehnaly tyto těžké tmavé mraky; Mé Světlo je pronikne a každá temnota a každé zlo, které na vás těžce spočívalo, zmizí; ano, tato temnota, která vás jen oslabila, ochudila a zkazila;

Mé Hřejivé Paprsky znovu oživí všechny Mé květiny a Já sešlu z Nebe Svou rosu Spravedlnosti, Svatosti, Čistoty, Ryzosti, Pokoje a Lásky; Já jsem váš Věrný Strážce, který vás střeží bdělým okem; pamatujte si, že jsem Světlo světa; Já jsem Slovo;

Pokoj buď s vámi se všemi; oslavujte Mě; opřete se o Mě; snažte se a ať vás nikdy neunaví nést Můj Kříž a uzdravovat Mé děti;

Má Vassulo, nikdy nepřestávej psát; miluji tě; Moudrost tě poučí;

Miluji Tě, Pane. Staň se Tvá vůle.


1 Všichni kněží, zasvěcené osoby, sestry, bratři, všichni ti, kdo ho opravdově milují.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message