DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Opozice na Rhodosu

10. srpna 1992

(Opozice na Rhodosu)

Ó, Pane, proč je tu tolik zatvrzelosti? Ó, Pane, začínám chápat, že velká jména neznamenají moudrost. Byly doby, kdy jsem od nich hodně očekávala, když jejich ústa provolávala slova JEDNOTA a SMÍŘENÍ, ale nevidím ani záblesk něčeho takového…

pokoj s tebou; neunikl Mi tvůj hořký tón; což jsem ti někdy řekl, že tě opustím?

Ne, Pane.

tak proč se strachuješ? stvořil jsem tě pro tuto misi;

pojď, podívej se na Mě, se Mnou budeš mít vždy dobré věci k jídlu a tvůj stůl bude plný, když jsi se Mnou; stvoření! povedu tě cestou, kterou musíš jít; vrať se do Mého Srdce, když potřebuješ odpočinek; neztrácej odvahu; Moudrost tě bude učit; věnuj Mi svůj čas a Já tě použiji pro Své plány; použiji tvých úst, která budou ostrá jako dvojsečný meč, když budeš hlásat Má Slova; chci učit neznalé zdravému úsudku; když Mi dovolíš užívat tě, uskutečním Svůj Plán; dokud všechno nebude vykonáno a dovršeno, neustane Má horoucí touha po jednotě a smíření mezi vámi; skrze tebe jsem napsal na papír, jak toužím po vaší jednotě; od samého začátku jsem mluvil jasně;

Vassulo, Mé dítě, což jsi nečetla, že i malé množství kvasu stačí na to, aby prokvasilo všechno těsto? proto Mi nepředkládej žádné předčasné soudy;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message