DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rouhání proti Duchu Svatému
Hlásej Mou Lásku
Má přítelkyně, Moje malá přítelkyně

28. července 1992

(Cestou na Rhodos, Řecko)

Pane, opevni Své město1při obléhání,
opevni Svou Svatyni,
neboť se musím setkávat s lidmi,
kteří říkají vizionářům:
„Neměj žádné vize,“
prorokům: „Neprorokuj nám pravdu“
a Tvým duším, v nichž máš zalíbení:
„Jsi zavržen.“
Což nečetli,
že „každé království,
jež je rozděleno samo v sobě,
spěje do záhuby;
a žádné město, žádný dům
rozdělený sám v sobě nemůže obstát?“2
A je-li to dílo Satanovo,
že tisíce byly obráceny Tvým Poselstvím
„Opravdový život v Bohu“,
Poselstvím daným Tvým Duchem,
Poselstvím pomazaným Tvými Ústy,
tak skrze koho se pak obracejí
jejich svatí kněží?

a tak říkám stále znovu, že všechny lidské hříchy a rouhání budou odpuštěny, ale rouhání proti Duchu Svatému nebude odpuštěno; kdokoli by mluvil proti Mému Svatému Duchu, nebude mu odpuštěno ani v tomto, ani v příštím věku;3 a ty netrap své srdce, Já jsem s tebou; pojď, Má Vassulo, Já a ty, ty a Já, společně, chápeš?

přijmi Můj Pokoj; my, společně? pojď;

2. srpna 1992

(Rhodos, Řecko)

Veleben buď Pán, má Skála,
který mě vede jako Svou vlastní žačku. 

Vassulo, miluj Mě a hlásej Mou Lásku; to říká tvůj Pán, Ten, kterému říkáš, že ho miluješ;

žehnám ti, Mé dítě;

6. srpna 1992

(Rhodos, Řecko)

(Byla jsem požádána, abych svědčila v televizi.)

Má přítelkyně, Moje malá přítelkyně, neváhej; hlásej Mé Poselství a měj důvěru; Já Jsem je s tebou; hledej Bohatství Mého Nejsvětějšího Srdce a šiř Mou vůni; Mé Srdce je Hlubinou Lásky, přijmi Můj Pokoj a přijmi Mého Ducha; cti Mě a oslavuj Mě;


1 Tzn. mou duši.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message