DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Kdo je ochoten vzdát se svých zájmů pro Mé Zájmy?

30. března 1992

Celý den toužím po Tobě, můj Bože,
celý den chřadnu láskou k Tobě, pro Tvou Něhu
a pro Tvou Nekonečnou Slitovnost, můj Bože.
Láska, kterou jsi mi projevil, působí,
že má duše k Tobě volá víc než kdy předtím,
abys mě zachránil.
Toužím po Domě, ve kterém přebýváš.
Toužím po Tvých Svatých Nádvořích.
Proto mi řekni, můj Pane a Bože, co mohu čekat?
Vezmeš znovu v úvahu mou křehkost?
Ach, osvoboď mě ode všech mých vin
a znovu si rozmysli, co se mnou uděláš.
Všechny své naděje vkládám do Tebe, můj Bože.
Amen.

ach, Má Vassulo, buď Mým nástrojem útěchy; Já, Ježíš, ti žehnám; neboj se, Mé dítě, jsem Nejvěrnější a jsem vedle tebe;

Mé dítě, pro Svou Lásku jsem zkoušel tvou víru a našel jsem Své oslavení; nejsem pro tebe cizinec, proto Mi dovol vtáhnout tě ještě jednou do Svých Ran; neboj se, ukážu skrze tebe Svou slávu a lidé poznají, jak jsem trpěl;

pojď, přibliž se ke Mně, Můj Oheň Lásky plane z Mého Nejsvětějšího Srdce, a když Mi dovolíš, navštívím tě tímto způsobem a udělám z tebe živou pochodeň; jsi určena k tomu, abys Mě ctila a vedla duše ke Mně, abych je mohl strávit; udělám z nich nádoby Světla, zářivé plameny, které nikdy nehasnou, nikdy nepotemní a nikdy nemohou být uhašeny; ach, Moje maličká, každá tkáň Mého Srdce volá po Lásce! Pokoji! Jednotě!

Já jsem váš Svatý Průvodce, tvorstvo, váš Nejvěrnější Přítel, který vás dnem i nocí zve ke Svému stolu; bez přestání se dovolávám vašeho přátelství, abych vás zachránil… Můj Otec připravil Oheň pro hříchy této generace a udeří na vás znenadání jako vichřice; lidé říkají: „budeme mít mír,“ dokonce i tehdy, když si jejich srdce přejí válku proti Mně a proti nebeským mocnostem; jako poryv větru přijdu vyřknout rozsudek nad tímto bezbožným pokolením; jako uragán na vás uhodím a rozmetám vás jako plevy;

Pane, a co ti, kteří Tě milují? Tvé obětavé duše? Jistě se najde několik lidí, kteří Tě milují? Jsou tací, můj Králi, kteří Tě neopustili, aby sloužili falešným bohům a šelmě.

dej je na váhu… a dívej se, která miska je těžší; až podnes mnozí nepocítili ani lítost ani strach; Já jsem ochoten dát vám všem Svou Milost před Svou Spravedlností a jsem ochoten dát každému prosté srdce, ve kterém je duch Lásky, ale potřebuji víc obětavých duší; potřebuji obětavou lásku; kolik je jich ochotno se obětovat? kolik je jich ochotno obětovat se Mi, abych je proměnil v kříže? nakloní někdo ucho k Mým snažným prosbám? kolik je jich ochotno stát se tvůrci pokoje a zasévat semena, která přinesou ovoce v čistotě? kdo zůstane neposkvrněný světem až do Mého návratu? kdo bude dychtivě naslouchat?

jsem laskavý a vždy tak slitovný, ale jen málokdo chce být v jednotě se Mnou; kdo se vzdá svých pohnutek kvůli Mým Pohnutkám? kdo je ochoten vzdát se svých zájmů pro Mé Zájmy? kdo bude hledat to, co tento svět hledá ze všeho nejméně a ponese To s láskou?

- Můj Kříž -

a kdo je ochoten hledat to, co je mezi vámi nejméně vyhledáváno, kdo bude hledat: Lásku?

pojď, modli se za obrácení světa;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message