DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Rusko se proti Mně bouřilo
Miluj Mě, to zmírní Otcův hněv na tuto generaci

3. září 1991

Pane,
Otče a Mistře našich životů,
neopouštěj nás nyní
ani ve dnech soužení.

Pane,
Otče a Mistře našich životů,
pomoz Rusku růst ve Tvém Duchu.
Probodl jsi Rudého Draka,
který ho ovládal.

Pane,
Otče a Mistře našich životů,
vysvoboď nás od Rebela,
který mezi námi stále zůstává.

ach, Mé dítě, všechny vás budu učit Svým Očistným Ohněm, počkej a uvidíš; Slyš Mě teď a piš, Mé dítě:

ještě nedávno by většina národů nevěřila tomu, že nepřítel, Rudý Drak, tak náhle ztratí v Rusku svou moc; Vassulo, jestli se tvá sestra Rusko proti Mně bouřila, bylo to kvůli hříchům světa a jeho zločinům; tyranie přichází zdola;

Ale jak bylo jejím dětem, mučedníkům, kteří patří Tobě?

jak bych popsal, co její děti vytrpěly, k čemu bych to přirovnal, dcero? celá Nebesa naříkala nad jejími dětmi; její synové leželi bez pomoci, ale kdo byl nablízku, aby je oplakával? byl někdo z nich dost silný, aby probodl Draka? ne, vždyť byli vyzáblí na kost; její děti žebraly o chléb, zdeptané nepřítelem, klesaly pod svým břemenem; když tajně prchaly, aby se utekly do Mé Náruče, byly krutě trestány; nebylo jim dovoleno, aby ukázaly svou horlivost pro Mě; jejich pronásledovatelé byli hbitější než zmije, hlídali každý jejich krok, a když měli podezření, že je pod jejich matrací schovaná Kniha Života, byly Mé děti pronásledovány, špehovány, a pak zatýkány;

ach, dcero, z Mých Očí nepřestávaly téct slzy, když viděly tento národ, jak byl násilně umlčován; kněží a proroci byli vězněni a nuceni přebývat ve tmě; mnozí z nich byli nelítostně zavražděni přímo před Mýma Očima; - národ, který Mě dříve veřejně ctil a velebil, zářící jako safír, Pevnost, která byla Mým potěšením, se pro hříchy a zločiny světa stal vyschlou zemí, suchopárem; říkám ti, dcero, ještě jste neviděli nic z toho, čeho dosáhne Rusko, tvá sestra, v Mém Jménu;

tento Radostný Den musí ještě přijít,
a jak si přeji, aby už tu byl!

modli se, modli se za tento Slavný Den;

 

9. září 1991

Můj Ježíši?

Já Jsem;

miluj Mě, Vassulo, to zmírní Otcův hněv vůči této generaci; modlil jsem se za tebe k Otci, Moje maličká, aby tě zbavil „trnu“, který jsi Mi vzala1 ...

Pane, prosím, potvrď mi to, co jsem od Tebe slyšela tím, že mi dáš pasáž z Písma.

(Náhodně jsem otevřela Písmo Svaté a můj pohled padl na Lk 22,42. Píše se tam:)

„Otče,“ řekl, „chceš-li, odejmi ode mě tento kalich, ale ne má, nýbrž Tvá vůle se staň.“

buď požehnána, povedu tě;


1 Nabídla jsem Ježíši, že si od Něj vezmu jeden „trn“ (18. června 1991). Znamenalo to, že bude mít o jeden trn méně. „Trn“, o kterém zde Ježíš mluví, se vztahuje k poselství z 18. června 1991. Dostal jej od jednoho z Jeho milovaných, který vytrvale pronásleduje tato Poselství. Satan ho zmátl a nyní ho používá.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message